Izaugsmes veicināšana (Koučings) kā mūsdienu vadības stils

Izaugsmes veicināšana (Koučings) kā mūsdienu vadības stils (attālināti)/(daļēji klātiene)

Programma paredzēta komandu, projekta vadītājiem.
Iemācīsim saprast un efektīvi izmantot vadīšanā pielietojamās koučinga metodes.
Mūsu mērķis sniegt zināšanas par efektīvu komunikāciju ar darbiniekiem un kolēģiem, saskatīt sakarības starp citiem vadītājiem, strādāt ar emocijām un informāciju, ko iegūstiet no atgriezeniskās saites sniegšanu.
Dalīsimies ar savām zināšanām kā ar mazāku piepūli sasniegt vairāk un panākt darba un privātās dzīves līdzsvaru.

 • Mācību maksa:
 • Programmas veids:
 • Programmas apjoms:
 • Programmas saturs:
 • Programmas mērķis:
 • Programmas uzdevumi:
 • Priekšzināšanu līmenis:
 • Prasības iepriekšējai izglītībai:

Kopējā mācību maksa: 400,00 Euro
Līdzfinansējums: 40,00 Euro*

*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.

Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Profesionālās pilnveides izglītības programma.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas ir paredzētas, lai interesents apgūtu un pilnveidotu mainīgajām darba tirgus prasībām nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes, veicinot karjeras iespējas.

 • pēc pilnas izglītības programmas apguves tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi. 

Izaugsmes veicināšana (Koučings) kā mūsdienu vadības stils (attālināti):  160 ak.st. 
Teorija: 49 (no kurām 24 stundas ir neklātienē)
Praktiskie darbi: 111 (no kurām 84 stundas ir neklātienē).

Daļēji klātienē: Teorija: 49 (no kurām 24 stundas ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 111 (no kurām 84 stundas ir neklātienē) No praktisko darbu stundām 12 stundas jeb 3 tikšanās reizes ir klātiene.

Personības iezīmes un vadības stili
Koučinga vadības stils
Vadītāja prasmes koučinga vadības stila apguvē
Attīstošā vadības stila metodes un to pielietojuma iespējas darba vidē
Komandas vadīšana ar koučinga paņēmieniem
Pašattīstība
Noslēguma pārbaudījums

Izglītības procesa rezultātā sniegt izglītojamajiem zināšanas un prasmes, sekmēt izglītojamā spējas sadarboties, vadīt padotos tiešo uzdevumu izpildē un vadīt komandas, izmantojot koučinga metodes.

Izglītības procesā dot iespējas iegūt zināšanas un apgūt prasmes:

 1. attīstīt mūsdienu labākajai praksei atbilstošu vadības stilu
 2.  saskatīt sakarības starp sevis un citu vadību;
 3.  iegūt priekšstatu par dažādiem personības tipiem;
 4.  izprast dažādus vadības stilus;
 5.  padziļināti saprast un apgūt koučinga vadības stilu;
 6.  pielietot dažādas metodes darbā ar padotajiem, kolēģiem un komandām;
 7.  apgūt vadīt-prasmes kā emocionālā intelekts, klausīšanās, jautājumu uzdošana;
 8.  uzlabot sapulču vadības prasmes;
 9.  prast mērķtiecīgi komunicēt ar saviem darbiniekiem, kolēģiem;
 10.  apgūt komandas vadības prasmes;
 11.  saprast un apgūt atgriezeniskās saites ātru un konstruktīvu sniegšanu;
 12. panākt uzskatāmus darba izpildes uzlabojumus;
 13. radīt augstas veiktspējas kultūras komandās un organizācijās;
 14.  sasniegt savus personīgos, profesionālos un komandas mērķus;
 15.  ar mazāku piepūli sasniegt vairāk un panākt darba un privātās dzīves līdzsvaru.

Vēlama pieredze cilvēkresursu vadīšanā.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama DAĻĒJI KLĀTIENĒ

 • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

  E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
  Par visām programmām: +(371) 20364439

Izaugsmes veicināšana (Koučings) kā mūsdienu vadības stils (Daļēji klātiene)

PIETEIKTIES

Izaugsmes veicināšana (Koučings) kā mūsdienu vadības stils (attālināti)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES

PROGRAMMU PIEDĀVĀJUMS

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI PROJEKTĀ

Vai es vai es varu pieteikties e-pastā vai zvanot pa telefonu?

Nē, mācību centrs nevar reģistrēt personu pieteikumus uz “Mācības pieaugušajiem”  kursiem. 

Pieteikšanās kursiem šī projekta ietvaros notiek centralizēti tīmekļa vietnē https://www.macibaspieaugusajiem.lv

Vai es varu mācīties projektā vairākas reizes?

Jā, projekta ietvaros katrs nodarbinātais var mācīties divas reizes.

Bet ir nosacījums, ka otro reizi varat pieteikties  mācībām ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas dienas un izvēlētā programma nedrīkts būt tā pati, ko izvēlējāties kādā no iepriekšējām projekta kārtām (vai laikam pareizāk – gada laikā)

Ja kādā no iepriekšējām projekta kārtām mācības uzsākāt, bet kādu iemeslu dēļ pārtraucāt, atkārtoti var pieteikties mācībām ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc iepriekšējo mācību pārtraukšanas dienas.

Vai es varu mācīties projektā vairākos kursos vienlaicīgi?

Nē, vienlaicīgi var mācīties tikai vienos kursos un vienā mācību iestādē. 

Vai es varu pieteikties kursiem, ja esmu pašnodarbinātais?

Jā, projektā var mācīties personas, kuras saņem vecuma vai cita veida pensiju, ja vienlaicīgi ir reģistrētas kā pašnodarbinātas personas vai ir darba ņēmēji.

Pašnodarbinātas personas statusu var pārbaudīt šeit: https://www6.vid.gov.lv/SDV

Vai es varu pieteikties kursiem, ja esmu reģistrēts kā bezdarbnieks?

Nē, projektā var mācīties tikai nodarbinātas personas. Bet Jums ir iespēja mainīt statusu,  reģistrējoties kā pašnodarbinātajai personai. Varam nosūtīt e-pastā video, kā to viegli izdarīt: https://www.youtube.com/watch?v=z9b7dKEQVOM&t=8s

vai prezentāciju:

https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/2021.06.11.saimnieciska_darbiba.pdf


Lasīt tālāk

APSKATI ARĪ

https://youtu.be/9ob81as-25chttps://www.youtube.com/watch?v=RLat4MR6YKwhttps://www.youtube.com/watch?v=AOet0yXJW0whttps://www.youtube.com/watch?v=WVhs95s3eec&list=TLPQMjgwMTIwMjJZEG4dHPCXXg&index=1

ATSAUKSMES

Man bijusi ļoti laba saskarsmes un komunikācijas pieredze ar administrāciju, tehnisko palīdzību, jūtama ļoti liela ieinteresētība. visi jautājumi tika atrisināti nekavējoties. Ļoti augsti novērtēju mūsu pasniedzēja Jāņa Riekstiņa attieksmi pret savu darbu un pret studentiem. ļoti motivēts, atvērts, ar labu humoru izjūtu, spējīgs gan iedvesmot, gan atbalstīt. Precīzs, atbildīgs, prasīgs, bet tanī pašā laikā nav stīvs un garlaicīgs. Ar tādu pasniedzēju būtu gatava mācīties arī turpmāk. Atraktīvs un iedvesmojošs mārketinga pasniedzējs Jānis Lielmanis, kā arī ļoti patika lietvedības kurss ar Lailu Līdumu, ļoti lietišķa pieeja.

Kopumā, manā skatījumā, jums ir kolosāla komanda, paldies!

Paldies lektorei Veronikai Siļiņevičai par daudzu dzīves piemēru parādīšanu, tas palielina sapratni par kursu.

Paldies, ļoti patīk kā pedagogs pasniedz vielu, paskaidro, iesaista mūs diskusijās, neskatoties, ka apmācības notiek online režīmā.

Patīk, ka saziņa notiek dažādos kanālos – e-pastos, telefonā.

Ļoti novērteju, ka tika doti daudz piemēri no reāliem klientiem, kampaņām un notikumiem.

Kolosāls pasniedzējs ar lielisku pieeju ieinteresēt studentus. Iedziļinājās katrā situācijā un kopīgiem spēkiem radām risinājumus tām. Noteikti ieteiktu vērsties pie Jāņa kā zinoša speciālista!!! Paldies, iegūtās zināšanas bija un ir lieliska pieredze, kuru jāiemācās izmantot praksē!

Fantastisks apmācību vadītājs. Ar prieku apmeklēju katru apmācības reizi un pēc katras guvu reāli nākamā dienā pielietojamas zinašanas, nevis tukšu teoriju. Paldies liels! Ļoti vērtīgi.

Vispirms – paldies! Man ļoti patika kurss. Pasniedzēja “hands-on” pieeja, patiesa ieintereētība, spēja ilustrēt teoriju ar reālu tās pielietojumu praksē un atraktīva tās pasniegšana – neatsverama vērtība. Kursam gan viens liels mīnuss – par īsu 🙂