Mājaslapa izstrāde ar WordPress (pamati) (attālināti)

Mājaslapa izstrāde ar WordPress (pamati) (attālināti)/ (daļēji klātienē)

https://www.youtube.com/watch?v=9ob81as-25c

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” moduļu kopas galvenais mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas un prasmes izglītojumam, kuram nav programmēšanā zināšanu, lai kursu rezultātā spētu izveidot vienkāršu vizītkartes tipa (vai līdzīgu) mājaslapu, izmantojot pieejamos bezmaksas rīkus.

Kopējā mācību maksa: 594,00 Euro

Līdzfinansējums: 59,40 Euro*

*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Moduļu kopa.

Mājaslapa izstrāde ar WordPress (pamati) (attālināti):  144 ak.st. 
 Teorija: 39 (no kurām 27 stundas ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 105 (no kurām 73 stundas ir neklātienē)

DAĻĒJI ATTĀLINĀTI: Teorija: 39 (no kurām 27 stundas ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 105 (no kurām 73 stundas ir neklātienē) no praktisko darbu stundām 16 stundas jeb 4 tikšanās reizes klātienē

Datu bāzu programmēšana – 92 stundas;
Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB)- 52 stundas.

Moduļu kopas galvenais mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas un prasmes izglītojumam, kuram nav programmēšanā zināšanu, lai kursu rezultātā spētu izveidot vienkāršu vizītkartes tipa (vai līdzīgu) mājaslapu, izmantojot pieejamos bezmaksas rīkus.

“Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:
1. Zina datu tipus, datu struktūras, datu modelēšanas rīkus, datu bāzes izstrādes un konfigurēšanas principus.
2. Izprot datu bāzu saistību ar programmatūras vienībām.
3. Zina piemērotākos testa datu komplektus datu bāzes vadības sistēmas programmatūras vienības testēšanai un programmatūras darbības pārbaudei.
4. Spēj identificēt uzturamās datu bāzes vadības sistēmas lietotāja konstatētās kļūdas.
5. Spēj uzrakstīt tīmekļa vietnes programmatūras vienības pirmkodu atbilstoši lietotāja vajadzībām.
6. Zina tīmekļa vietnes programmēšanas valodu iespējas un lietošanu, programmēšanas vides, tīmekļa vietnes programmatūras koda strukturēšanas metodes.
7. Izprot tīmekļa vietnes lietotāja programmatūras vajadzības.
8. Zina piemērotākos rīkus tīmekļa vienības testēšanai un programmatūras darbības pārbaudei.”

Pamatprasmes datorlietošanā.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

  • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
  • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
  • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.

Izglītības programma īstenojama DAĻĒJI ATTĀLINĀTI
Īstenojot izvēlēto izglītības programmu DAĻĒJI ATTĀLINĀTI daļa nodarbību tiek organizēta klātienē izvēlētā pilsētā.

  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Mājaslapa izstrāde ar WordPress (pamati) (attālināti)

PIETEIKTIES

Mājaslapa izstrāde ar WordPress (pamati) (daļēji klātienē)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES