Biznesa uzsākšana (attālināti)

Biznesa uzsākšana (attālināti)

https://www.youtube.com/watch?v=RLat4MR6YKw

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” programma paredzēta lai sniegtu izglītojamajiem zināšanas un prasmes par biznesa uzsākšanu, pielietojot normatīvo aktu regulējumus, kas saistīti ar komercdarbības procesu.

Biznesa organizēšanā prast pielietot iegūtās zināšanas par grāmatvedības pamatiem, dokumentu pārvaldību, mārketingu, reklāmu, pārdošanu, e-komerciju un saskarsmes prasmēm. 

Kopējā mācību maksa: 400,00 Euro
Līdzfinansējums: 40,00 Euro*


*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.

Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Profesionālās pilnveides izglītības programma.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas ir paredzētas, lai interesents apgūtu un pilnveidotu mainīgajām darba tirgus prasībām nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes, veicinot karjeras iespējas.

 • pēc pilnas izglītības programmas apguves tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi. 

Biznesa uzsākšana (attālināti):  160 ak.st. 
 Teorija: 61 (no kurām 36 stundas ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 99 (no kurām 57 stundas ir neklātienē)

Uzņēmējdarbības uzsākšana

Uzņēmuma organizatoriskā darbība un dokumentu pārvadība

Saimnieciskās darbības uzskaite, nodokļi un darbaspēka nodrošināšana

Mārketings, reklāma un digitālie rīki biznesā

Uzņēmējdarbības izmaksas un rezultātu analīze

Produkta (preces/pakalpojuma) veidošana

Noslēguma pārbaudījums

Sniegt izglītojamajiem zināšanas un prasmes par biznesa uzsākšanu, pielietojot normatīvo aktu regulējumus, kas saistīti ar komercdarbības procesu. Biznesa organizēšanā prast pielietot iegūtās zināšanas par grāmatvedības pamatiem, dokumentu pārvaldību, mārketingu, reklāmu, pārdošanu, e-komerciju un saskarsmes prasmēm.

Izglītības procesā dot iespējas iegūt zināšanas un apgūt prasmes:

 1. attīstīt mūsdienu labākajai praksei atbilstošu vadības stilu
 2.  saskatīt sakarības starp sevis un citu vadību;
 3.  iegūt priekšstatu par dažādiem personības tipiem;
 4.  izprast dažādus vadības stilus;
 5.  padziļināti saprast un apgūt koučinga vadības stilu;
 6.  pielietot dažādas metodes darbā ar padotajiem, kolēģiem un komandām;
 7.  apgūt vadīt-prasmes kā emocionālā intelekts, klausīšanās, jautājumu uzdošana;
 8.  uzlabot sapulču vadības prasmes;
 9.  prast mērķtiecīgi komunicēt ar saviem darbiniekiem, kolēģiem;
 10.  apgūt komandas vadības prasmes;
 11.  saprast un apgūt atgriezeniskās saites ātru un konstruktīvu sniegšanu;
 12. panākt uzskatāmus darba izpildes uzlabojumus;
 13. radīt augstas veiktspējas kultūras komandās un organizācijās;
 14.  sasniegt savus personīgos, profesionālos un komandas mērķus;
 15.  ar mazāku piepūli sasniegt vairāk un panākt darba un privātās dzīves līdzsvaru.

Nav nepieciešamas zināšanas.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

 • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
 • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
 • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.
 • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

  E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
  Par visām programmām: +(371) 20364439

Biznesa uzsākšana (attālināti)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES