Aktualitātes VIAA projektā

Aktualitātes VIAA projektā

📌 ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārtā septiņās mācību grupās beidza 101 izglītojamais programmās:  – Efektīvs darbs ar Microsoft Excel, datu analīze un vizualizācija ( ar priekšzināšanām) –...
Aktualitātes VIAA projektā

Aktualitātes VIAA projektā

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārtā ir uzņemti 122 cilvēki Ir atvērtas 7 mācību grupas programmās: – Efektīvs darbs ar Microsoft Excel, datu analīze un vizualizācija ( ar priekšzināšanām) –...
TIE KAS NEPASPĒS, NOKAVĒS!

TIE KAS NEPASPĒS, NOKAVĒS!

Mūžu dzīvo, mūžu mācies – neierūsē un neatliec dalību PĒDĒJĀ ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” kārtā. Izvēlies vienu no MC Alfa šī brīža darba tirgus prasībām atbilstošām 10 mācību programmām: Digitālās prasmes...
Februāra aktualitātes

Februāra aktualitātes

MC Alfa – mācību centram, februāra mēnesis ir ļoti nozīmīgs! ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros, 6 mācību grupu izglītojamie ir devušies kvalifikācijas praksēs, 2 grupu izglītojamie jau ir...