Darījumi ar nekustamo īpašumu (attālināti)

Darījumi ar nekustamo īpašumu (attālināti)

https://www.youtube.com/watch?v=RLat4MR6YKw

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” sniegt zināšanas un prasmes par darījumiem ar nekustamo īpašumu un izmantot digitālos risinājumus darījumu vadīšanā un analīzē, attīstīt prasmes, pielietojot normatīvo aktu regulējumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma darījumu procesu un nodokļiem.

Kopējā mācību maksa: 400,00 Euro
Līdzfinansējums: 40,00 Euro*


*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.

Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Profesionālās pilnveides izglītības programma.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas ir paredzētas, lai interesents apgūtu un pilnveidotu mainīgajām darba tirgus prasībām nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes, veicinot karjeras iespējas.

  • pēc pilnas izglītības programmas apguves tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi. 

Darījumi ar nekustamo īpašumu (attālināti):  160 ak.st. 
 Teorija: 85 (no kurām 50 stundas ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 75 (no kurām 42 stundas ir neklātienē)

Personīgā un uzņēmuma tēla veidošana digitālajā vidē, reklāma, pārdošana
Nekustamā īpašuma tehniskās apsekošanas, vērtēšanas un tās procesā digitālo rīku izmantošanas pamati
Nekustamā īpašuma normatīvie akti, AML izpēte, nodokļu aprēķins un terminoloģija
Līgumu sagatavošana un normatīvie akti īpašumu darījumos
Darījumu sagatavošana, vadīšana un darbs ar klientu un digitālie rīki nekustamā īpašuma jomā
Teritorijas plānošanas pamati un darījumi ar zemi
Saimnieciskās darbības uzskaite un nodokļi
Noslēguma pārbaudījums

Programmas mērķis: sniegt izglītojamajiem zināšanas un prasmes par darījumiem ar nekustamo īpašumu un izmantot digitālos risinājumus darījumu vadīšanā un analīzē, attīstīt prasmes pielietojot normatīvo aktu regulējumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma darījumu procesu un nodokļiem.

Programmas uzdevumi ir izvirzīti saskaņā ar programmas mērķi:
• Nekustamā īpašuma darījumu procesā prast pielietot iegūtās zināšanas par īpašumu nozares tiesisko regulējumu, lietu tiesību problemātiku, nodokļiem
• Spēt veikt īpašuma novērtēšanu, izmantojot vairākas metodes un pielietojot digitālos risinājumus informācijas iegūšanā.
• Spēt identificēt riskus darījumu noslēgšanas procesā un spēt patstāvīgi novadīt nekustamā īpašuma darījumu klātienē un pilnībā attālināti.
• Izprast teritorijas plānošanas pamatus un spēt pielietot tiešsaistes datubāzes nekustamā īpašuma izpētes procesā.
• Izmantot digitālos risinājumus darījumu noformēšanā un savas nekustamā īpašuma uzņēmējdarbības attīstīšanā
• Izprast kapitāla pieauguma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa sistēmu Latvijā un izveidot digitālos kalkulatorus to aprēķināšanai
• Prast apkopot informāciju, veicot datu analīzi
• Prast izmantot digitālos risinājumus mārketingā, reklāmā un pārdošanas procesos
• Izprast nekustamā īpašuma darījuma procesus un to secību;
• Pārzināt uzņēmuma grāmatvedības procesus pielietot grāmatvedības pamatus
• Prast noformēt lietvedības dokumentus atbilstoši normatīviem aktiem un izmantojot digitālos arhivēšanas un dokumentu vadības rīkus
• Prast pielietot interneta rīkus un sociālos tīklus uzņēmējdarbības veicināšanai;
• Prast pielietot mobilās aplikācijas efektīvākai darbu un dokumentu organizēšanai, datu ievākšanai, analīzei
• Apgūt saskarsmes prasmes un pielietot virzot klientus uz lēmuma pieņemšanu.
• Izprast personīgā tēla veidošanas principus digitālajā vidē un pielietot praksē.

Izpratne par nekustamā īpašuma darījumiem.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

  • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
  • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
  • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.
  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Darījumi ar nekustamo īpašumu (attālināti)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES