Loģistikas centru procesu organizēšana (attālināti)

Loģistikas centru procesu organizēšana (attālināti)

https://www.youtube.com/watch?v=WVhs95s3eec&list=TLPQMjgwMTIwMjJZEG4dHPCXXg&index=1

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” programmas mērķis ir attīstīt izglītojamo spējas iepakot, marķēt un šķirot kravas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot higiēnas prasības un lietojot atbilstošus darba aizsardzības līdzekļus.

Kopējā mācību maksa: 751,00 Euro

Līdzfinansējums: 75,10 Euro*

*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Moduļu kopa.

Loģistikas centru procesu organizēšana (attālināti):  167 ak.st. 
 Teorija: 128 (no kurām 90 stundas ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 39 (no kurām 26 stundas ir neklātienē)

Kravu apstrāde- 45 stundas
Transportēšanas procesa dokumentu aprites organizēšana- 76 stundas
Kravu transportēšanas procesa uzraudzība un datu analīze- 46 stundas

Attīstīt izglītojamo spējas iepakot, marķēt un šķirot kravas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot higiēnas prasības un lietojot atbilstošus darba aizsardzības līdzekļus.

KRAVU APSTRĀDE
Attīstīt izglītojamo spējas iepakot, marķēt un šķirot kravas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot higiēnas prasības un lietojot atbilstošus darba aizsardzības līdzekļus.
Attīstīt izglītojamo prasmes:
1. Noteikt apstrādājamās kravas iepakojuma veidu.
2. Atlasīt, salikt, iepakot kravu nosūtīšanai un marķēt kravu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3. Šķirot kravas un preces noliktavā.
4. Savas kompetences ietvaros novērst specifiskos darba vides riska faktorus darbā ar kravu.
5. Ievērot sanitārās un higiēnas normas noliktavā, apstrādājot kravas.
TRANSPORTĒŠANAS PROCESA DOKUMENTU APRITES ORGANIZĒŠANA
Attīstīt izglītojamo spējas sagatavot transportēšanas dokumentus un organizēt transportēšanas procesa dokumentu apriti.
Attīstīt izglītojamo prasmes:
1. Sagatavot kravas transportēšanas pavaddokumentus, t. sk. grāmatvedības uzskaitei, tos uzkrāt un sistematizēt.
2. Izvērtēt savas darba vietas atbilstību ergonomikas prasībām.
KRAVU TRANSPORTĒŠANAS PROCESA UZRAUDZĪBA UN DATU ANALĪZE
Attīstīt izglītojamo spējas uzraudzīt kravu transportēšanas procesu, komunicēt ar loģistikas procesā iesaistītajiem dalībniekiem, uzkrāt, apstrādāt un analizēt transportēšanas procesa datus.
Attīstīt izglītojamo prasmes:
1. Uzraudzīt kravu transportēšanas plāna un grafika īstenošanas pasākumus un komunicēt ar loģistikas procesa dalībniekiem valsts valodā un svešvalodās.
2. Uzkrāt un sistematizēt kravas transportēšanas datus, izvērtēt kravas transportēšanas procesa norises datus un pielietot loģistikas darba uzdevumu izpildei specifiskās loģistikas datorprogrammas.

Vēlama pieredze loģistikas jomā.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

  • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
  • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
  • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.
  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Loģistikas centru procesu organizēšana (attālināti)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES