Interneta veikala (e-komercijas) izstrāde lietpratējiem (attālināti)

Interneta veikala (e-komercijas) izstrāde lietpratējiem (attālināti)

https://www.youtube.com/watch?v=RLat4MR6YKw

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” programma paredzēta, lai izprastu, vai papildinātu elektroniskās komercijas pamatprincipus un e-biznesa praktiskos aspektus, kas veido pamatu e-biznesa realizācija, Iepazīties ar tiesisko regulējumu valsts un ES līmenī.

Gūt priekštatu par e‑komercijas būtību, izprast integrētā mārketinga komunikācijas nozīmi un digitālā mārketinga pamatus, veidošanas ciklus un digitālā marketinga kanālus. 

Kopējā mācību maksa: 400,00 Euro
Līdzfinansējums: 40,00 Euro*


*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.

Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Profesionālās pilnveides izglītības programma.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas ir paredzētas, lai interesents apgūtu un pilnveidotu mainīgajām darba tirgus prasībām nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes, veicinot karjeras iespējas.

  • pēc pilnas izglītības programmas apguves tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi. 

Interneta veikala (e-komercijas) izstrāde lietpratējiem (attālināti):  160 ak.st. 
Teorija: 75 (no kurām 45 stundas ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 85 (no kurām 53 stundas ir neklātienē)

Elektroniskās komercijas būtība, mērķi un funkcijas

Interneta veikala (e‑komercijas) izstrāde

Digitālais mārketings elektroniskā komercijā

Normatīvie akti un tiesiskie un darījumi elektroniskā komercijā

Noslēguma pārbaudījums

Attīstīt un pilnveidot prasmes un zināšanas interneta veikala (e – komercijas) veidošanā un attīstīšanā.

Programmas uzdevumi ir izvirzīti saskaņā ar programmas mērķi:

Izprast elektroniskās komercijas pamatprincipus un e-biznesa praktiskos aspektus, kas veido pamatu e-biznesa realizācijai.

Izprast virtuālo interneta veikalu (e-komercijas) attiecību nepieciešamību un efektivitāti.

Iepazīties ar tiesisko regulējumu valsts un ES līmenī.

Gūt priekštatu par e‑komercijas būtību.

Izprast uzņēmējdarbības iespējas e-komercijā.

Apgūt interneta veikalu (e‑komercijas) sistēmu izstrādi.

Veikt testēšanu un ieviešanu.

Izprast integrētā mārketinga komunikācijas nozīmi un digitālā mārketinga pamatus.

Zināt digitālā mārketinga projektu veidošanas ciklus un projektu ieviešanas principus un digitālā marketinga kanālus .

Gūt izpratni par normatīviem aktiem, kas regulē interneta veikalu (e-komerciju) darbību.

Vēlamas zināšanas biznesu organizēšanas procesos, ideja par savu interneta veikalu.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

  • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
  • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
  • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.
  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Interneta veikala (e-komercijas) izstrāde lietpratējiem (attālināti)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES