Grāmatvedības pamati IT sistēmu izstrādātājiem (daļēji klātienē)

Grāmatvedības pamati IT sistēmu izstrādātājiem (daļēji klātienē)

Moduļu kopas mērķis ir sniegt grāmatvedības sistēmu izstrādātājiem zināšanas par grāmatvedības pamatiem, labākai klientu problēmu, mērķu izpratnei, kā arī uzlabot spējas komunicēt ar klientu.

 • Mācību maksa:
 • Programmas veids:
 • Programmas apjoms:
 • Programmas saturs:
 • Programmas mērķis:
 • Programmas uzdevumi:
 • Priekšzināšanu līmenis:
 • Prasības iepriekšējai izglītībai:

Kopējā mācību maksa: 468,00 Euro

Līdzfinansējums: 46.80 Euro*

*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Moduļa kopa.

Grāmatvedības pamati IT sistēmu izstrādātājiem (attālināti):  118 ak.st. 
Teorija: 35 (no kurām 25 stundas ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 83 (no kurām 57 stundas ir neklātienē)

Grāmatvedības pamati – 24 stundas;

Komunikācija ar klientu – 94 stundas.

Moduļu kopas mērķis ir sniegt grāmatvedības sistēmu izstrādātājiem zināšanas par grāmatvedības pamatiem, labākai klientu problēmu, mērķu izpratnei, kā arī uzlabot spējas komunicēt ar klientu.

Moduļa “Grāmatvedības pamati” apguvē attīstīt izglītojamā prasmes:

Pamatmērķis sniegt grāmatvedības un noliktavu IT sistēmu izstrādātājiem pamatzināšanas par grāmatvedību un uzlabot komunikācijas prasmes ar klientiem/pasūtītājiem

Izskaidro un analizē grāmatvedības pamatos izmantojamos jēdzienus un reglamentējošos normatīvos aktus.

Raksturo bilances uzbūvi, operāciju kontu likumsakarības.

Piemēro atbilstošos kontus saimniecisko operāciju uzskaitei, ievadīšanai un noslēgšanai.

Formulē jautājumus precīzas informācijas iegūšanai, klātienē un attālināti.

Klasificē iegūto informāciju pēc būtības.

Skaidro finanšu pakalpojumu un finanšu instrumentu specifiku, ievērojot lietišķo saraksti, darbam nepieciešamajā līmenī.

Reģistrē, iegūto un klasificēto informāciju, elektroniskajos datu nesējos un lietojumprogrammās (CRM).

Moduļa “Komunikācija ar klientu” attīstīt izglītojamā prasmes:

Iegūt informāciju par klienta vēlmēm klātienē un attālināti.

Reģistrēt komunikāciju ar klientu, izmantojot speciālas lietojumprogrammas (CRM).

Uzturēt atgriezenisko saiti ar klientu ievērojot konfidencialitāti.

Programmēšanas zināšanas, vēlama darba pieredze IT sistēmu izstrādē.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama DAĻĒJI KLĀTIENĒ

 • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

  E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
  Par visām programmām: +(371) 20364439

Grāmatvedības pamati IT sistēmu izstrādātājiem (daļēji klātienē)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ

VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES

PROGRAMMU PIEDĀVĀJUMS

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI PROJEKTĀ

Vai es vai es varu pieteikties e-pastā vai zvanot pa telefonu?

Nē, mācību centrs nevar reģistrēt personu pieteikumus uz “Mācības pieaugušajiem”  kursiem. 

Pieteikšanās kursiem šī projekta ietvaros notiek centralizēti tīmekļa vietnē https://www.macibaspieaugusajiem.lv

Vai es varu mācīties projektā vairākas reizes?

Jā, projekta ietvaros katrs nodarbinātais var mācīties divas reizes.

Bet ir nosacījums, ka otro reizi varat pieteikties  mācībām ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas dienas un izvēlētā programma nedrīkts būt tā pati, ko izvēlējāties kādā no iepriekšējām projekta kārtām (vai laikam pareizāk – gada laikā)

Ja kādā no iepriekšējām projekta kārtām mācības uzsākāt, bet kādu iemeslu dēļ pārtraucāt, atkārtoti var pieteikties mācībām ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc iepriekšējo mācību pārtraukšanas dienas.

Vai es varu mācīties projektā vairākos kursos vienlaicīgi?

Nē, vienlaicīgi var mācīties tikai vienos kursos un vienā mācību iestādē. 

Vai es varu pieteikties kursiem, ja esmu pašnodarbinātais?

Jā, projektā var mācīties personas, kuras saņem vecuma vai cita veida pensiju, ja vienlaicīgi ir reģistrētas kā pašnodarbinātas personas vai ir darba ņēmēji.

Pašnodarbinātas personas statusu var pārbaudīt šeit: https://www6.vid.gov.lv/SDV

Vai es varu pieteikties kursiem, ja esmu reģistrēts kā bezdarbnieks?

Nē, projektā var mācīties tikai nodarbinātas personas. Bet Jums ir iespēja mainīt statusu,  reģistrējoties kā pašnodarbinātajai personai. Varam nosūtīt e-pastā video, kā to viegli izdarīt: https://www.youtube.com/watch?v=z9b7dKEQVOM&t=8s

vai prezentāciju:

https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/2021.06.11.saimnieciska_darbiba.pdf


Lasīt tālāk

APSKATI ARĪ

https://youtu.be/Mds5y0i2k3Uhttps://youtu.be/9ob81as-25chttps://www.youtube.com/watch?v=AOet0yXJW0whttps://www.youtube.com/watch?v=WVhs95s3eec&list=TLPQMjgwMTIwMjJZEG4dHPCXXg&index=1

ATSAUKSMES

Man bijusi ļoti laba saskarsmes un komunikācijas pieredze ar administrāciju, tehnisko palīdzību, jūtama ļoti liela ieinteresētība. visi jautājumi tika atrisināti nekavējoties. Ļoti augsti novērtēju mūsu pasniedzēja Jāņa Riekstiņa attieksmi pret savu darbu un pret studentiem. ļoti motivēts, atvērts, ar labu humoru izjūtu, spējīgs gan iedvesmot, gan atbalstīt. Precīzs, atbildīgs, prasīgs, bet tanī pašā laikā nav stīvs un garlaicīgs. Ar tādu pasniedzēju būtu gatava mācīties arī turpmāk. Atraktīvs un iedvesmojošs mārketinga pasniedzējs Jānis Lielmanis, kā arī ļoti patika lietvedības kurss ar Lailu Līdumu, ļoti lietišķa pieeja.

Kopumā, manā skatījumā, jums ir kolosāla komanda, paldies!

Paldies lektorei Veronikai Siļiņevičai par daudzu dzīves piemēru parādīšanu, tas palielina sapratni par kursu.

Paldies, ļoti patīk kā pedagogs pasniedz vielu, paskaidro, iesaista mūs diskusijās, neskatoties, ka apmācības notiek online režīmā.

Patīk, ka saziņa notiek dažādos kanālos – e-pastos, telefonā.

Ļoti novērteju, ka tika doti daudz piemēri no reāliem klientiem, kampaņām un notikumiem.

Kolosāls pasniedzējs ar lielisku pieeju ieinteresēt studentus. Iedziļinājās katrā situācijā un kopīgiem spēkiem radām risinājumus tām. Noteikti ieteiktu vērsties pie Jāņa kā zinoša speciālista!!! Paldies, iegūtās zināšanas bija un ir lieliska pieredze, kuru jāiemācās izmantot praksē!

Fantastisks apmācību vadītājs. Ar prieku apmeklēju katru apmācības reizi un pēc katras guvu reāli nākamā dienā pielietojamas zinašanas, nevis tukšu teoriju. Paldies liels! Ļoti vērtīgi.

Vispirms – paldies! Man ļoti patika kurss. Pasniedzēja “hands-on” pieeja, patiesa ieintereētība, spēja ilustrēt teoriju ar reālu tās pielietojumu praksē un atraktīva tās pasniegšana – neatsverama vērtība. Kursam gan viens liels mīnuss – par īsu 🙂