Aktualitātes digitālajā mārketingā (padziļinātais kurss) (attālināti)

Aktualitātes digitālajā mārketingā (padziļinātais kurss) (attālināti)

https://www.youtube.com/watch?v=RLat4MR6YKw

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” izglītības procesa rezultātā tiks sniegtas digitālā mārketinga tehnoloģiju izmantošanas prasmes eksperta līmenī.

Kurss paredzētas mazu un vidēju uzņēmumu un mārketinga vadītājiem ar praktisku pieredzi digitālajā mārketingā, kuri digitālā mārketinga teoriju zināšanas vēlas papildināt ar praktiskām un analītiskām zināšanām.

Kopējā mācību maksa: 400,00 Euro

Līdzfinansējums: 40,00 Euro*

*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Profesionālās pilnveides izglītības programma.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas ir paredzētas, lai interesents apgūtu un pilnveidotu mainīgajām darba tirgus prasībām nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes, veicinot karjeras iespējas.

  • pēc pilnas izglītības programmas apguves tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi. 

Aktualitātes digitālajā mārketingā (padziļinātais kurss) (attālināti):  160 ak.st. 
 Teorija: 54 (no kurām 32 stundas ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 106 (no kurām 72 stundas ir neklātienē)

Digitālā mārketinga aktualitātes

SEO un satura mārketings

Digitālo projektu veidošana un vadīšana

Sociālo mediju mārketings

Noslēguma pārbaudījums

Izglītības procesa rezultātā sniegt digitālā mārketinga tehnoloģiju izmantošanas prasmes eksperta līmenī.

Kurss paredzētas mazu un vidēju uzņēmumu un mārketinga vadītājiem ar praktisku pieredzi digitālajā mārketingā, kuri digitālā mārketinga teoriju zināšanas vēlas papildināt ar praktiskām un analītiskām zināšanām.

Programmas ietvaros :

1. Sniegt informāciju izpratnes, pielietojuma un analīzes līmenī par digitālo mārketinga komunikāciju.

2. Sniegt informāciju izpratnes, pielietojuma un analīzes līmenī par integrētās mārketinga komunikācijas kompleksa plānošanu un to izplatīšanas līdzekļiem.

Priekšzināšanas digitālajā mārketingā, pamatprasmes datorlietošanā, praktiska pieredze sociālo tīklu izmantošanā.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

  • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
  • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
  • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.
  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Aktualitātes digitālajā mārketingā (padziļinātais kurss) (attālināti)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES