Papildprasmes grāmatvedības organizētājiem (attālināti)

Papildprasmes grāmatvedības organizētājiem (attālināti)

https://www.youtube.com/watch?v=AOet0yXJW0w

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” programmas mērķis ir sekmēt izglītojamā spējas uzturēt pozitīvu saskarsmi ar klientu, argumentēti informēt klientu par pieejamiem finanšu pakalpojumiem, definējot klienta ieguvumus, kā arī veidot un uzturēt klientu datu bāzes. 

Kopējā mācību maksa: 990,00 Euro

Līdzfinansējums: 99,00 Euro*

*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Moduļa kopa.

Papildprasmes grāmatvedības organizētājiem (attālināti):  274 ak.st. 
Teorija: 82 (no kurām 61 stunda ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 192 (no kurām 141 stunda ir neklātienē)

Finanšu projekta izstrāde – 120 stundas

Komunikācija ar klientu – 94 stundas

Inovācijas profesionālajā darbībā finanšu uzskaites jomā – 30 stundas

Nodokļu režīma izvēle – 30 stundas

Moduļa ”Finanšu projekta izstrāde” Attīstīt izglītojamā prasmes:

Sekmēt izglītojamā spējas uzturēt pozitīvu saskarsmi ar klientu, argumentēti informēt klientu par pieejamiem finanšu pakalpojumiem, definējot klienta ieguvumus, kā arī veidot un uzturēt klientu datu bāzes.

Konsultēt klientus par pieejamiem finanšu pakalpojumiem, definējot klienta ieguvumus.

Iepazīstināt klientus ar pakalpojumu cenrādi un argumentēti paskaidrot pakalpojumu ieguvumus un izmaksas.

Reģistrēt sistēmās klientu/finanšu projektus un uzturēt datu bāzes, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Patstāvīgi pielietot datu apstrādes un analīzes metodes.

Konsultēt klientu par pieņemtajiem finanšu lēmumiem.

Moduļa ”Komunikācija ar klientu” Attīstīt izglītojamā prasmes:

Sekmēt izglītojamā spējas iegūt informāciju no klienta un reģistrēt to, uzturot atgriezenisko saiti, ievērojot konfidencialitāti.

Iegūt informāciju par klienta vēlmēm klātienē un attālināti.

Reģistrēt komunikāciju ar klientu.

Vēlama pieredze grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanā.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

  • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
  • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
  • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.
  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Papildprasmes grāmatvedības organizētājiem (attālināti)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES