"MC Alfa - mācību centrs"

Mācību centrs piedāvā dažādas licencētas un akreditētas izglītības programmas profesionālo prasmju pilnveidei.
Mūsdienīgi aprīkotājās telpās piedāvājam pieaugušo apmācības  latviešu valodas apguvei, pilnveidot savas datorlietotāju prasmes apgūstot dažādas programmas, kā piemēram, Google Adwords, MS Excel, 3D vizualizācijas, AutoCad. Apmācām jaunos traktortehnikas vadītājus.
Piedāvājam iespējas pilnveidot savas zināšanas saskarsmes, grāmatvedības, uzņēmējdarbības un citās jomās.
Mēs rūpējamies par mūsu klientu izaugsmi, sniedzam iespējas pilnveidoties profesionālā jomā, palīdzam no mūsu piedāvātajām izglītības programmām izvēlēties tādu programmu, kura ir noderīgākā profesionālajā attīstībā.

Mācību iestādes direktore Laila Uzule

VIAA projekta aktualitātes
Lieliska iespēja papildināt savas zināšanas kursos ar ESF finansējumu. Piesakies un apgūsti ko jaunu!
Kuponu sistēmas apmācība
Dalībai programmu apguvē var pieteikties NVA reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji.
Kursi un semināri
Apmeklējot nodarbības, Jums ir iespēja iegūt jaunas zināšanas un prsmes paaugstinot konkurētspēju.
E-mācības
Tālmācība - elastīga izglītības ieguves neklātienes forma , mācies sev vēlamā laikā un vietā. Izmanto iespēju!

Jaunumi