Projektu izstrāde un vadīšana(attālināti)

Projektu izstrāde un vadīšana (attālināti)

https://www.youtube.com/watch?v=RLat4MR6YKw

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” programma paredzēta visiem, kas vēlas iegūt zināšanas efektīvā projektu īstenošanā, pārraudzībā un rezultātu izvērtēšanā.
Mērķis ir sniegt zināšanas par finanšu līdzekļu piesaisti (piemēram, ES Struktūrfondu), atbalsta programmu nosacījumiem, to izmantošanu projektu idejas attīstībā, ieteikuma sagatavošanai, kā arī to vadīšanai un uzraudzībai.

Kopējā mācību maksa: 400,00 Euro
Līdzfinansējums: 40,00 Euro*


*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.

Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Profesionālās pilnveides izglītības programma.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas ir paredzētas, lai interesents apgūtu un pilnveidotu mainīgajām darba tirgus prasībām nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes, veicinot karjeras iespējas.

  • pēc pilnas izglītības programmas apguves tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi. 

Projektu izstrāde un vadīšana(attālināti):  160 ak.st.
Teorija: 101 (no kurām 65 stundas ir neklātienē)
Praktiskie darbi: 60 (no kurām 26 stundas ir neklātienē)

Projekta dzīves cikls.

Projekta organizācija un vadības sistēma.

Kvalitātes vadība biznesa organizēšana digitālajā vidē.

Apgūt teorētiskās zināšanas un attīstīt prasmes par projektu vadības attīstību, stratēģijas un gaitas plānošanu, organizēšanu, kvalitātes nodrošināšanu un uzraudzību projekta īstenošanā.

1. Iegūt zināšanas un attīstīt prasmes projektu pieteikumu sagatavošanā.

2. Attīstīt prasmes atrast un izvēlēties projektu attīstībai un vadībai nepieciešamo informāciju.

3. Noskaidrot projekta elementus un organizācijas pamatprincipus.

4. Iegūt izpratni par pareizu mērķu nospraušanu un alternatīvu izvērtēšanu.

5. Iegūt zināšanas projektu īstenošanā, pārraudzībā un rezultātu izvērtējamā.

Sasniedzamie rezultāti:

1. Zināšanas atrast informāciju par pieejamo finanšu līdzekļu piesaisti (piemēram, ES Struktūrfondu), atbalsta programmu nosacījumiem, to izmantošanu projektu idejas attīstībā.

2. Prasmes plānot un izstrādāt projekta pieteikumu.

3. Izpratne par mērķu un aktivitāšu izvēli un noteikšanu.

4. Prasme organizēt projekta darbu un projektu vadības uzraudzību.

5. Izpratne par komunikācijas pamatiem projekta vadībā un projekta krīzes risinājumiem.

6. Spēja strādāt komandā.

7. Spēja pamatot savu viedokli.

8. Spēja praksē piemērot savas teorētiskās zināšanas

Vēlamas zināšanas vai pieredze projektu īstenošanā.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

  • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
  • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
  • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.
  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Projektu izstrāde un vadīšana(attālināti)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES