Tīmekļu vietņu un datubāžu programmēšana (attālināti)

Tīmekļu vietņu un datubāžu programmēšana (attālināti)

https://www.youtube.com/watch?v=9ob81as-25c

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” moduļu kopas galvenais mērķis ir sniegt izglītojamajiem tādas zināšanas un prasmes, lai, pabeidzot mācības, persona patstāvīgi un pilnībā spēj izstrādāt (programmēt) mājaslapu ar datubāzi, izpildot svarīgākos saistītos darbus.

Mācību laikā tiks apgūti HTML, CSS un JavaScript valodu pamati, kā arī pastiprināti tiks lietotas PHP un SQL valodas. Kursa laikā izglītojamie iemācīsies patstāvīgi izveidot mājaslapu ar administrācijas paneli un datubāzi. Papildus tiks aplūkoti arī dažādi ietvari un gatavās sistēmas – Bootstrap, jQuery, Laravel, WordPress.

Kopējā mācību maksa: 1561,60 Euro

Līdzfinansējums: 156,16 Euro*

*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Moduļu kopa.

Tīmekļu vietņu un datubāžu programmēšana (attālināti):  404 ak.st. 
 Teorija: 146 (no kurām 101 stunda ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 258 (no kurām 178 stundas ir neklātienē)

EIKT pamatprocesi un darbu veidi – 12 stundas;
Algoritmēšanas un programmēšanas pamati – 36 stundas;
Programmēšanas tehnoloģijas – 52 stundas;
Matemātikas speciālās nodaļas – 24 stundas;
EIKT drošības politikas veidošana – 40 stundas;
Lietotnes programmēšana -48 stundas;
Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB) -52 stundas;
Datu bāzu programmēšana – 92 stundas;
EIKT produktu izstrāde – 48 stundas.

Moduļu kopas galvenais mērķis ir sniegt izglītojamajiem tādas zināšanas, lai pabeidzot mācības, persona patstāvīgi un pilnībā spēj izstrādāt (saprogrammēt) mājaslapu, izpildot svarīgākos saistītos darbus, pakalpojumus.

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:
1. Spēj raksturot elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (EIKT) nozares pamatprocesus un iekārtu veidus.
2. Zina informācijas un sakaru tehnoloģijas aprīkojuma un iekārtu veidus, datoru, sadzīves elektroniskās iekārtas, biežāk lietotos programmatūras veidus un lietojumprogrammu veidus.
3. Izprot EIKT pamatprocesus un to savstarpējo sasaisti, izprot dažāda aprīkojuma nozīmi informācijas nosūtīšanā un uzkrāšanā, programmēšanas nozīmi iekārtu un programmatūras darbības nodrošināšanā.
4. Spēj izstrādāt, pierakstīt un novērtēt algoritmu un izvēlēties nepieciešamās struktūras vienkāršas problēmas atrisināšanai.
5. Zina datu veidus, datu struktūras, algoritmu veidošanas paņēmienus un izprot algoritmu nozīmi sistēmu programmēšanā.
6. Zina programmēšanas tehnoloģijas definīcijas un lietotos terminus, programmatūras dzīves ciklu un izstrādes metodoloģijas
7. Izprot stratēģijas ietekmi uz programmatūras izstrādes procesu.
8. Izprot matemātikas praktisko lietojamību programmēšanā, un algoritmisko domāšanu.
9. Spēj organizēt datu glabāšanas un apmaiņas kārtību.
10. Zina datu glabāšanas un apmaiņas, datu aizsardzības organizēšanas kārtību.
11. Spēj uzrakstīt tīmekļa vietnes programmatūras vienības pirmkodu atbilstoši lietotāja vajadzībām.
12. Zina tīmekļa vietnes programmēšanas valodu iespējas un lietošanu, programmēšanas vides, tīmekļa vietnes programmatūras koda strukturēšanas metodes.
13. Izprot tīmekļa vietnes lietotāja programmatūras vajadzības.
14. Spēj veidot datu bāzes nepieciešamajā apjomā. Zina: datu tipus, datu struktūras, datu modelēšanas rīkus, datu bāzes izstrādes un konfigurēšanas principus.
15. Izprot datu bāzu saistību ar programmatūras vienībām.
16. Spēj izstrādāt ideju par jaunu EIKT nozares produktu.
17. Zina jauna produkta izstrādes ideju ģenerēšanas metodes, EIKT tirgus izpētes metodes.
18. Izprot ideju ģenerēšanas un tirgus izpētes metožu nozīmi jaunu EIKT produktu izstrādē.

Pamatprasmes datorlietošanā.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

  • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
  • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
  • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.
  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Tīmekļu vietņu un datubāžu programmēšana (attālināti)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES