Ekspeditoru darba organizēšana (attālināti)

Ekspeditoru darba organizēšana (attālināti)

https://www.youtube.com/watch?v=WVhs95s3eec&list=TLPQMjgwMTIwMjJZEG4dHPCXXg&index=1

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” programmas mērķis ir attīstīt izglītojamo spējas iepakot, marķēt un šķirot kravas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot higiēnas prasības un lietojot atbilstošus darba aizsardzības līdzekļus.

Kopējā mācību maksa: 900,00 Euro

Līdzfinansējums: 90,00 Euro*

*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Moduļu kopa.

Ekspeditoru darba organizēšana (attālināti):  200 ak.st. 
 Teorija: 151 (no kurām 105 stundas ir neklātiene)

Praktiskie darbi: 49 (no kurām 32 stundas ir neklātiene)

Kravu apstrāde- 45 stundas
Maršrutu plānošana kravu pārvadājumos- 79 stundas
Transportēšanas procesa dokumentu aprites organizēšana- 76 stundas

Attīstīt izglītojamo spējas iepakot, marķēt un šķirot kravas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot higiēnas prasības un lietojot atbilstošus darba aizsardzības līdzekļus.

Attīstīt izglītojamo prasmes:
1. Noteikt apstrādājamās kravas iepakojuma veidu.
2. Atlasīt, salikt, iepakot kravu nosūtīšanai un marķēt kravu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3. Šķirot kravas un preces noliktavā.
4. Savas kompetences ietvaros novērst specifiskos darba vides riska faktorus darbā ar kravu.
5. Ievērot sanitārās un higiēnas normas noliktavā, apstrādājot kravas.
MARŠRUTU PLĀNOŠANA KRAVU PĀRVADĀJUMOS
Sekmēt izglītojamo spējas izstrādāt un izvērtēt kravu pārvadājumu maršrutus, izvēlēties atbilstošus transporta veidus.
Attīstīt izglītojamo prasmes:
1. Izvērtēt loģistikas darba uzdevumu un izstrādāt kravu transportēšanas maršrutus atbilstoši klienta pasūtījumam.
2. Piemērot LR nodokļu un nodevu sistēmu, izstrādājot iekšzemes transportēšanas maršrutus un piemērot LR un ārvalstu nodokļu un nodevu sistēmas, izstrādājot starptautiskos transportēšanas maršrutus.
3. Izvēlēties kravai un transportēšanas maršrutam atbilstošus transporta veidus un aprēķināt kravas transportēšanas izmaksas.
4. Izstrādāt ar kravu transportēšanu un pakalpojumu sniegšanu saistīto risku samazināšanas pasākumu plānu.
TRANSPORTĒŠANAS PROCESA DOKUMENTU APRITES ORGANIZĒŠANA
Attīstīt izglītojamo spējas sagatavot transportēšanas dokumentus un organizēt transportēšanas procesa dokumentu apriti.
Attīstīt izglītojamo prasmes:
1. Sagatavot kravas transportēšanas pavaddokumentus, t. sk. grāmatvedības uzskaitei, tos uzkrāt un sistematizēt.
2. Izvērtēt savas darba vietas atbilstību ergonomikas prasībām.”

Vēlama piereze loģistikas jomā.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

  • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
  • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
  • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.
  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Ekspeditoru darba organizēšana (attālināti)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES