Grāmatvedības izpratne biroja darbiniekiem (attālināti)

Grāmatvedības izpratne biroja darbiniekiem (attālināti)/(daļēji klātienē)

https://www.youtube.com/watch?v=AOet0yXJW0w

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” programmas moduļa kopas mērķis ir sniegt biroja darbiniekiem izpratni par attaisnojamiem izdevumiem, norēķinu veidiem un nepieciešamajiem rekvizītiem, sadarbības partneru produktu/pakalpojumu iepirkšanā.

Kopējā mācību maksa: 630,00 Euro

Līdzfinansējums: 63,00 Euro*

*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Moduļa kopa.

Grāmatvedības izpratne biroja darbiniekiem (attālināti):  154 ak.st. 
 Teorija: 45 (no kurām 33 stundas ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 109 (no kurām 77 stundas ir neklātienē)

Daļēji klātienē: Teorija: 45 (no kurām 33 stundas ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 109 (no kurām 77 stundas ir neklātienē)

No praktisko darbu stundām 12 stundas jeb 3 tikšanās reizes klātienē

Grāmatvedības pamati – 24 stundas
Skaidras naudas dokumentu apgrozība – 18 stundas
Bezskaidras naudas operācijas – 18 stundas
Darījuma risku novērtēšana – 94 stundas

Moduļa kopas mērķis ir sniegt biroja darbiniekiem izpratni par attaisnojamiem izdevumiem, norēķinu veidiem un nepieciešamajiem rekvizītiem, sadarbības partneru produktu/pakalpojumu iepirkšanā. 

Vēlama pieredze biroja darbā.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

  • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
  • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
  • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.

Izglītības programma īstenojama DAĻĒJI KLĀTIENĒ
Īstenojot izvēlēto izglītības programmu DAĻĒJI KLĀTIENĒ daļa nodarbību tiek organizēta klātienē izvēlētā pilsētā.

  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Grāmatvedības izpratne biroja darbiniekiem (attālināti)

PIETEIKTIES

Grāmatvedības izpratne biroja darbiniekiem (daļēji klātienē)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES