Reklāmas zinības (attālināti)

Reklāmas zinības (attālināti)

https://www.youtube.com/watch?v=RLat4MR6YKw

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” programmā iegūsiet zināšanas par reklāmas mērķauditorijas izpēti, reklāmas veidošanu, kampaņu plānošanu un organizācijas principiem, mārketinga komunikāciju, reklāmas ideju, dizainu un tekstu radīšanu.
Aktualizēsim tēmu par zīmola veidošanu un par digitālo reklāmu tīkliem.

Kopējā mācību maksa: 400,00 Euro
Līdzfinansējums: 40,00 Euro*


*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.

Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Profesionālās pilnveides izglītības programma.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas ir paredzētas, lai interesents apgūtu un pilnveidotu mainīgajām darba tirgus prasībām nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes, veicinot karjeras iespējas.

  • pēc pilnas izglītības programmas apguves tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi. 

Reklāmas zinības (attālināti):  160 ak.st.
Teorija: 58 (no kurām 32 stundas ir neklātienē)
Praktiskie darbi: 102 (no kurām 71 stunda ir neklātienē)

Reklāmas pakalpojumu organizēšana.

Reklāmas izmaksas.

Patērētāju uzvedība tirgū un reklāmas nozīme.

Zīmola veidošanas pamati

Digitālie rīki biznesā.

Noslēguma pārbaudījums.

Izglītības procesā dot iespēju gūt zināšanas par mārketingu un tā nozīmi uzņēmuma darbības nodrošināšanā, analizēt cēloņus un sekas, atrast pareizo problēmas risinājumu, prast novērtēt mārketinga un reklāmas nozīmi komercdarbībā.

Sekmēt izglītojamā spējas veikt reklāmas projektu plānošanas, realizācijas un uzraudzības darbības atbilstoši klientu vajadzībām un uzņēmuma mērķiem, atbilstoši normatīvajiem aktiem un ētikas principiem, sasniedzot vai piedāvājot visefektīvākos reklāmas risinājumus konkrētā tirgus, konkurences vai ekonomiskā situācijā.

Nav nepieciešamas zināšanas.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

  • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
  • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
  • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.
  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Reklāmas zinības(attālināti)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES