Digitālā kompetence mērniecības nozarē (attālināti)

Digitālā kompetence mērniecības nozarē (attālināti)

https://www.youtube.com/watch?v=RLat4MR6YKw

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” programma paredzēta mērniecības jomā nodarbinātajiem, kas vēlās gūt izpratni par EIKT drošības politiku, paplašināt savas prasmes MS Office lietošana, kā arī dažādu aplikāciju izmantošana, piemēram, (Microsoft lens, Kadastrs.lv, Dokobit u.c. valsts aplikācijas). Pilnveidosim zināšanas dignotāra izmantošanā, kā arī gūt priekšstatu par normatīvo aktu un grāmatvedības organizēšanas mērniecības speciālistu izmaiņām.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Kopējā mācību maksa: 512,00 Euro

Līdzfinansējums: 51,20 Euro*

*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Profesionālās pilnveides izglītības programma.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas ir paredzētas, lai interesents apgūtu un pilnveidotu mainīgajām darba tirgus prasībām nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes, veicinot karjeras iespējas.

  • pēc pilnas izglītības programmas apguves tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi. 

Digitālā kompetence mērniecības nozarē (attālināti):  160 ak.st. 
Teorija:  82 (no kurām 36 stundas ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 78 ( no kurām 28 stundas ir neklātienē)

Digitālie rīki mērniecības jomā
EIKT drošības politikas nodrošināšana
Projektu vadības digitālie rīki
Aktualitātes grāmatvedības organizēšanas, darba aizsardzības un nozares normatīvo aktu jomā
Noslēguma pārbaudījums

Profesionālās pilnveides programmas mērķis ir pilnveidot iemaņas un prasmes drošu digitālo rīku izmantošanā darba vajadzībām.

Programmas uzdevumi ir izvirzīti saskaņā ar programmas mērķi:
• Pilnveidot digitālās prasmes mērniecības jomā
• Gūt izpratni par EIKT drošības politiku.
• Pilnveidot prasmes MS Office lietošanu ikdienā un dokumentu un arhīva pārvaldībā.
• Gūt priekštatu uz izpratni par darba aizsardzības politiku un darba aizsardzības prasībām, plānojot un veicot mērniecības darbus, kā arī gūt priekšstatu par normatīvo aktu un grāmatvedības organizēšanas mērniecības speciālistiem izmaiņām

Pamata zināšanas grāmatvedībā.

Vidējā izglītība.

Izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

  • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
  • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
  • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.
  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Digitālā kompetence mērniecības nozarē (attālināti)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES