Moduļu kopa

Moduļu kopa ir daļa no ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” profesionālās tālākizglītības programmas vai kvalifikācijas (profesijas) apguves procesa. Šīs izglītības programmas priekšrocība – vairāku moduļu apguve dod iespēju sakomplektēt profesionālās izglītības programmas satura apjomu un iegūt profesiju.

 • modulī var būt iekļautas gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības, kas sastāv no dažādu zināšanu, prasmju un kompetenču kopuma,
 • programmas mācību ilgums ir 42 – 404 stundas,
 • noslēgumā izsniedz apliecību, kurā norādīti visi apgūtie moduļi. 

Izglītības programmas īstenojamas ATTĀLINĀTI

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

 • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
 • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
 • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.

Izglītības programmas īstenojamas DAĻĒJI ATTĀLINĀTI
Īstenojot izvēlēto izglītības programmu DAĻĒJI ATTĀLINĀTI daļa nodarbību tiek organizēta klātienē izvēlētā pilsētā.

 • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

  E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
  Par visām programmām: +(371) 20364439


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ