Maza uzņēmuma vadīšana (attālināti)

Maza uzņēmuma vadīšana (attālināti)

https://www.youtube.com/watch?v=RLat4MR6YKw

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” programmas mērķis sekmēt izglītojamā spējas komercuzņēmuma vadītāšanā mazā uzņēmumā, izprasts to organizēšanu, problēmu risināšanu, plānot uzņēmuma stratēģiju.

Pārzināt personāla vadību, rast izdevīgākos risinājumus uzņēmuma ilgtspējas nodrošināšanā un personāla konflikta veidus un to risināšanas paņēmienus, kā ari apgūsim jaunākās tendences digitālajā mārketingā.

Kopējā mācību maksa: 400,00 Euro
Līdzfinansējums: 40,00 Euro*


*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.

Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Profesionālās pilnveides izglītības programma.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas ir paredzētas, lai interesents apgūtu un pilnveidotu mainīgajām darba tirgus prasībām nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes, veicinot karjeras iespējas.

  • pēc pilnas izglītības programmas apguves tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi. 

Maza uzņēmuma vadīšana (attālināti):  160 ak.st.
Teorija: 59 (no kurām 32 stundas ir neklātienē)
Praktiskie darbi: 101 (no kurām 60 stundas ir neklātienē)

Mazā uzņēmuma darba vadīšana

Mārketings, reklāma un digitālie rīki biznesā

Dokumentu pārvaldība

Saimnieciskās darbības uzskaite, nodokļi un darbaspēka nodrošināšana

Noslēguma pārbaudījums

Sniegt izglītojamajiem zināšanas un prasmes par mazā biznesa organizēšanu, pielietojot normatīvo aktu regulējumus, kas saistīti ar komercdarbības procesu. Biznesa organizēšanā prast pielietot iegūtās zināšanas par grāmatvedības pamatiem, dokumentu pārvaldību, mārketingu, reklāmu, pārdošanu, e-komerciju un saskarsmes prasmēm.

Programmas uzdevumi ir izvirzīti saskaņā ar programmas mērķi:

izprast komercdarbības procesus mazā biznesa organizēšanā;

pārzināt uzņēmuma grāmatvedības procesus pielietot grāmatvedības pamatus; izprast ekonomikas pamatus un nodokļu sistēmu Latvijā;

prast apkopot informāciju, veicot datu analīzi; prast orientēties mārketingā, reklāmas un pārdošanas pamatprocesos;

pārzināt darba tiesisko attiecību regulējošos normatīvos aktus;

prast pielietot komercdarbības normatīvos aktus un likumus;

prast noformēt lietvedības dokumentus atbilstoši normatīviem aktiem;

prast pielietot interneta rīkus uzņēmējdarbības veicināšanai;

izprast komandas darba principus un saskarsmes prasmes.

Izpratne par cilvēkresursu vadīšanu, vēlama pieredz darbu organizēšanā.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

  • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
  • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
  • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.
  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Maza uzņēmuma vadīšana (attālināti)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES