Interneta veikala izveides un digitālā mārketinga pamati (iesācējiem) (attālināti)

Interneta veikala izveides un digitālā mārketinga pamati (iesācējiem) (attālināti)/(daļēji klātienē)

https://www.youtube.com/watch?v=RLat4MR6YKw

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” programma paredzēta, lai attīstītu un pilnveidotu prasmju un zināšanu līmeni, kā paaugstināt uzņēmējdarbības attīstību un konkurētspēju, izmantojot interneta veikalu (e‑komercijas) un digitālā mārketinga iespējas. 

Kopējā mācību maksa: 400,00 Euro
Līdzfinansējums: 40,00 Euro*


*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.

Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Profesionālās pilnveides izglītības programma.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas ir paredzētas, lai interesents apgūtu un pilnveidotu mainīgajām darba tirgus prasībām nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes, veicinot karjeras iespējas.

  • pēc pilnas izglītības programmas apguves tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi. 

Interneta veikala izveides un digitālā mārketinga pamati (iesācējiem) (attālināti):  160 ak.st. 
 Teorija: 66 (no kurām 43 stundas ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 94 (no kurām 45 stundas ir neklātienē)

Daļēji klātienē: Teorija: 66 (no kurām 43 stundas ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 94 (no kurām 45 stundas ir neklātienē) no praktisko darbu stundām 16 stundas jeb 4 reizes ir klātienē 

Biznesa organizēšana digitālajā vidē

Interneta veikala (e‑komercijas) izstrādes pamati

Digitālā mārketinga pamati e-komercijā

Normatīvie akti un tiesiskie un darījumi

Noslēguma pārbaudījums

Attīstīt un pilnveidot prasmju un zināšanu līmeni, kā paaugstināt uzņēmējdarbības attīstību un konkurētspēju, izmantojot interneta veikalu (e‑komercijas) un digitālā mārketinga iespējas.

“Programmas uzdevumi ir izvirzīti saskaņā ar programmas mērķi:

Uzzināt interneta veikala (e-komercijas) veidošanas un attīstīšanas pamatprincipus un biznesa praktiskos aspektus, kas veido pamatu e-biznesa realizācijai.

Izprast interneta veikala (e‑komercijas) attiecību nepieciešamību un efektivitāti. Iepazīties ar tiesisko regulējumu valsts un ES līmenī.

Izprast elektroniskās komercijas nozares aktualitātes un biznesa formas un modeļus. Zināt interneta veikala (e‑komercijas) sistēmu izstrādes pamatus.

Izprast integrētā mārketinga komunikācijas nozīmi un digitālā mārketinga pamatus.

Zināt digitālā mārketinga projektu veidošanas ciklus un projektu ieviešanas principus.

Veidot izpratni par normatīviem aktiem, kas regulē interneta veikalu un elektroniskās komercijas darbību.”

Prasmes datoru lietošana, ideja par savu interneta veikalu

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

  • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
  • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
  • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.

Izglītības programmas īstenojamas DAĻĒJI ATTĀLINĀTI
Īstenojot izvēlēto izglītības programmu DAĻĒJI ATTĀLINĀTI daļa nodarbību tiek organizēta klātienē izvēlētā pilsētā.

  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Interneta veikala izveides un digitālā mārketinga pamati (iesācējiem) (attālināti)

PIETEIKTIES

Interneta veikala izveides un digitālā mārketinga pamati (iesācējiem) (daļēji klātienē)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES