fbpx
Kad Jūs pēdējo reizi esat  teikuši apkārtējiem- “Esmu aizņemts”, "Man nav laika ", "Esmu piekusis", "Man nav spēka".  Kad Jūs pēdējo reizi sajutāt augstu stresa līmeni darba vietā ?  Lai gan mēs uzņemamies vairāk darba ...
'MC Alfa - mācību centrs'' aicina apgūt profesionālās pilnveides izglītības  programmu : "BĒRNU APRŪPES PAMATI"  (Auklīšu kursi) ONLINE apmācībā. Profesionālās pilnveides izglītības  programmas mērķis ir  uzlabot un attīstīt saskarsmes prasmes ar bērniem, gūt informāciju par ...
Šī gada jūlija otrajā pusē paredzēta piektā pieteikšanās kārta mācībām Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kurā strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības dažādās nozarēs. Tāpat kā iepriekš pieteikšanās ritēs ...
 ''MC Alfa - mācību centrs'' E-studijas nozīmē unikālu iespēju – pilnvērtīgu studiju procesu neklātienē – gan lekcijas, gan konsultācijas ar pasniedzējiem, gan eksāmenu kārtošanu e–vidē. Mācību centrā  elektroniskā mācību vide ieviesta uz Moodle bāzes un ...
Starptautiskā sieviešu diena ir globāla diena, kurā svin sieviešu sociālos, ekonomiskos, kultūras un politiskos sasniegumus, vienlaikus norādot arī uz aicinājumu rīkoties, lai paātrinātu dzimumu līdztiesību. Pirmo reizi Sieviešu dienu sāka svinēt ASV — 1909. gadā ...
Pirmdien, 3. februārī, sākās projekta "Latviešu valodas apguves kursu organizēšana un īstenošana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" nodarbības, ko līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Pieteikšanās latviešu valodas kursiem norisinājās no ...
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "MC-Alfa mācību centrs"  uzsāk koplektēt neformālās izglītības mācību grupas pēc kuponu sistēmas .  Atgādinam, ka dalībai neformālās izglītības programmu apguvē,  var pieteikties bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst ...