Agile projektu vadība (attālināti)

Agile projektu vadība (attālināti)

https://www.youtube.com/watch?v=RLat4MR6YKw

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” programma ir paredzēta ikvienam, kuru interesē efektīva un vienkārša jebkāda projektu vadība, kas balstīta uz AGILE principiem.

Mērķis ir sniegt pamatzināšanas un izpratni par projektu vadību, kā plānot un vadīt projekta komandu un resursus, iegūt teorētiskas un prakstiskas iemaņas par projekta izmaksu, laika un komunikācijas vadību

Kopējā mācību maksa: 512,00 Euro

Līdzfinansējums: 51,20 Euro*

*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Profesionālās pilnveides izglītības programma.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas ir paredzētas, lai interesents apgūtu un pilnveidotu mainīgajām darba tirgus prasībām nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes, veicinot karjeras iespējas.

  • pēc pilnas izglītības programmas apguves tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi. 

Agile projektu vadība (attālināti):  160 ak.st. 
Teorija: 65 (no kurām 37 stundas ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 95 (no kurām 37 stundas ir neklātienē)

Agile metodes būtība un tās evolūcija

Ievads produktu vadībā ar Agile

Agile apskats, rīki un tehnika

Riska vadības Agile projektos

Rezultātu apkopošana Agile koučings

Noslēguma pārbaudījums

Veicina izpratni par Agile projektu vadības metodi, kā arī visaptverošu izpratni par to, kā tiek izstrādāti dažādu veidu projekti – sākot no iecerēm līdz prototipam un beidzot ar pilnībā izstrādātu produktu vai pakalpojumu.

Tiek apgūta spēja vadīt projektu atbilstoši klienta prasībām, nospraustajos termiņos iekļaujoties paredzētajos resursos, būt starpniekam starp klientu un projekta komandu.

Programmas ietvaros:

1. tiek gūts priekštats par Agile metodes būtību.

2. iegūtas zināšanas par biznesa modeļiem produktu vadībā ar Agile metodi.

3. apgūta prasme spēt veikt klientu tipu un segmentēšanu, izprast vērtības plūsmu.

4. iegūtas zināšanas par Agile Manifests un Vērtības.

5. apgūta prasme izprast atšķirību starp tradicionālo un iteratīvo pieeju.

6. apgūta prasme izprast prioritāšu noteikšanu un Agile projektu apjomu novērtēšanu.

7. Izprast riska jēdzienu tā saturu un būtība projektu vadībā.

8. apgūta prasme spēt definēt Agile projektu izgāšanās cēloņi un pasākumi iespējamo cēloņu apzināšanai.

9. veido izpratni par rezultātu apkopošanu Agile projektu vadībā.

10. gūta izpratne par uzkrātās pieredzes tālāko izmantošanu.

11. sniegt priekštats par koučingu, kā profesiju Agile izpratnē.

Vēlamas zināšanas par projektu vadību.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

  • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
  • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
  • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.
  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Agile projektu vadība (attālināti)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES