Digitālā kompetence būvnozarē (attālināti)

Digitālā kompetence būvnozarē (attālināti)

https://www.youtube.com/watch?v=RLat4MR6YKw

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” profesionālās pilnveides programmas mērķis ir priekštatu par būvniecības normatīvo aktu prasībām ,pilnveidot iemaņas un prasmes drošu digitālo rīku izmantošanā darba vajadzībām.

Apgūt Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietošanu ikdienas darbā.

Gūt priekštatu uz izpratni par darba aizsardzības politiku.

Kopējā mācību maksa: 512,00 Euro

Līdzfinansējums: 51,20 Euro*

*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Profesionālās pilnveides izglītības programma.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas ir paredzētas, lai interesents apgūtu un pilnveidotu mainīgajām darba tirgus prasībām nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes, veicinot karjeras iespējas.

  • pēc pilnas izglītības programmas apguves tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi. 

Digitālā kompetence būvnozarē (attālināti):  160 ak.st. 
 Teorija: 82 (no kurām 34 stundas ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 78 (no kurām 28 stundas ir neklātienē)

Normatīvie akti un to izmaiņas

EIKT drošības politikas veidošana

Digitālie rīki projektu vadībā

Darba aizsardzība

Noslēguma pārbaudījums

Profesionālās pilnveides programmas mērķis ir priekštatu par būvniecības normatīvo aktu prasībām ,pilnveidot iemaņas un prasmes drošu digitālo rīku izmantošanā darba vajadzībām.

Apgūt Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietošanu ikdienas darbā. Gūt priekštatu uz izpratni par darba aizsardzības politiku.

Programmas uzdevumi ir izvirzīti saskaņā ar programmas mērķi:

Gūt priekštatu par būvniecības normatīvo aktu prasībām.

Gūt izpratni par EIKT drošības politiku.

Pilnveidot prasmes MS Office lietošanu ikdienā un dokumentu un arhīva pārvaldībā.

Apgūt BIS sistēmas funkcionalitāti.

Gūt priekštatu uz izpratni par darba aizsardzības politiku un darba aizsardzības prasībām, plānojot un veicot būvdarbus.

Vēlamas zināšanas, pieredze būvniecības nozarē.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

  • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
  • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
  • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.
  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Digitālā kompetence būvnozarē (attālināti)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES