Sadales loģistikas aktualitātes (attālināti)

Sadales loģistikas aktualitātes (attālināti)

https://www.youtube.com/watch?v=WVhs95s3eec&list=TLPQMjgwMTIwMjJZEG4dHPCXXg&index=1

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” programmas mērķis ir izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Prot izskaidrot uzņēmējdarbības pamatjēdzienus un izstrādāt biznesa ideju, veikt vienkāršotu grāmatvedības uzskaiti.

2. Pārzin normatīvo aktu prasības, kas nodrošina drošu informācijas tehnoloģiju lietošanu un informācijas apriti.

3. Pārzin datortīklus un izplatītākās programmatūras datu ieguvei un apstrādei.

4. Zina , kā plānot un organizēt preču un kravu piegādi pa piegādes virzieniem, optimizēt piegādes maršrutus un piemērot normatīvo tiesību aktu prasības un sadales kanālu specifiskos nosacījumus uzņēmuma preču un kravu piegāžu organizēšanā.

5. Patstāvīgi spēj izvēlēties, pielāgot un lietot piemērotākos saziņas, informācijas ieguves un apmaiņas rīkus darba uzdevumu izpildei un profesionālai pilnveidei.

6. Patstāvīgi spēj izvēlēties specifiskās loģistikas datorprogrammas preču un kravu plūsmu uzskaitei un kontrolei.

Kopējā mācību maksa: 567,00 Euro

Līdzfinansējums: 56,70 Euro*

*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Moduļa kopa.

Sadales loģistikas aktualitātes (attālināti):  126 ak.st. 
Teorija: 77 (no kurām 49 stundas ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 49 (no kurām 28 stundas ir neklātienē)

Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.līmenis) – 16 stundas;

Sabiedrības un cilvēka drošība (1.līmenis) – 16 stundas;

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1.līmenis) – 16 stundas;

Sadales loģistika – 78 stundas.

Izglītības procesa rezultātā sniegt izglītojamajiem zināšanas un prasmes, sekmēt izglītojamā spējas sadarboties, vadīt padotos tiešo uzdevumu izpildē un vadīt komandas, izmantojot koučinga metodes.

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Prot izskaidrot uzņēmējdarbības pamatjēdzienus un izstrādāt biznesa ideju, veikt vienkāršotu grāmatvedības uzskaiti.

2. Pārzin normatīvo aktu prasības, kas nodrošina drošu informācijas tehnoloģiju lietošanu un informācijas apriti.

3. Pārzin datortīklus un izplatītākās programmatūras datu ieguvei un apstrādei.

4. Zina , kā plānot un organizēt preču un kravu piegādi pa piegādes virzieniem, optimizēt piegādes maršrutus un piemērot normatīvo tiesību aktu prasības un sadales kanālu specifiskos nosacījumus uzņēmuma preču un kravu piegāžu organizēšanā.

5. Patstāvīgi spēj izvēlēties, pielāgot un lietot piemērotākos saziņas, informācijas ieguves un apmaiņas rīkus darba uzdevumu izpildei un profesionālai pilnveidei.

6. Patstāvīgi spēj izvēlēties specifiskās loģistikas datorprogrammas preču un kravu plūsmu uzskaitei un kontrolei.

Pieredze loģistikas jomā.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

  • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
  • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
  • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.
  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Sadales loģistikas aktualitātes (attālināti)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ