Par mums

Mācību centrs ar 15 gadu pieredzi

Mūsu pamatuzdevums ir radīt iespēju kvalitatīvi un radoši apgūt dažādas mācību programmas, kas veicina  klientu konkurētspējas paaugstināšanu mūsdienu darba tirgū.

Moderna e-studiju vide

Lai mācīšanos padarītu efektīvāku, izmantojam mācību platformu stundas.lv, kas veidota uz Moodle bāzes, kurā var atrast, visus mācību materiālus, kā arī nepieciešamo informāciju par kursu.

Lektoru profesionālā kompetence

Uzņēmums ir izveidojis profesionālu pasniedzēju komandu, kuriem ir lieliskas akadēmiskas zināšanas un dažādas kompetences ar vairāku gadu praktisko pieredzi.

Izglītības iestāde “MC Alfa – mācību centrs” ir Latvijas Republikas Izglītības kvalitātes valsts dienestā reģistrēta un akreditēta profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde.

Mēs rūpējamies par mūsu klientu izaugsmi, sniedzam iespējas pilnveidoties profesionālā jomā, palīdzam no mūsu piedāvātajām izglītības programmām izvēlēties tādu programmu, kura ir noderīgākā profesionālajā attīstībā.

Mācību centra pamatuzdevums ir radīt iespēju izglītojamajiem kvalitatīvi un radoši apgūt mācību programmas, veicinot viņu konkurētspējas paaugstināšanu.
Mācību centrs piedāvā iespējas iegūt jaunas un pilnveidot jau esošās zināšanas, valsts valodas, vācu un angļu valodas zināšanas, iegūt augstāka līmeņa datorlietotāja prasmes, apgūt specifiskas datorprogrammas, digitālo mārketingu, kā arī pilnveidot savas zināšanas saskarsmes, grāmatvedības,
uzņēmējdarbības, bērnu aprūpes un citās jomās.

2020.gadā izglītības iestāde ir papildinājusi piedāvājumu klāstu un saņēma LR Izglītības un zinātnes ministrijas licences un akreditējusi 4 modulārās izglītības profesionālās tālākizglītības programmas un 37 profesionālās pilnveides izglītības programmas.

Sekmīgi un aktīvi sadarbojamies ar vairākām valsts aģentūrām, īstenojam vairākus projektus.

Pēdējo divu gadu laikā mācību centrs ir īstenojis dažādus apmācības projektus sadarbībā ar šādām iestādēm:

 1. Rīgas domes Labklājības departaments (5 projekti)
 2. Salaspils pilsētas dome
 3. Ieslodzījumu vietu pārvalde (2 projekti)
 4. Nodarbinātības valsts aģentūra Konkurētspēju paaugstināšanas pasākumi
 5.  Latviešu valodas aģentūra
 6. Valsts izglītības un satura centrs
 7. Veselības ministrija – ārstniecības un sociālās jomas speciālistu apmācība
 8. Latgales plānošanas reģions
 9. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas
 10. Latvijas Universitāte
 11. Rīgas ūdens

Mūsu vīzija

Mūsu misija

Potenciālajiem izglītojamajiem pievilcīga uz attīstību vērsta izglītības iestāde, kura nodrošina kvalitatīvu pieaugušo tālākizglītību, neformālo izglītību un profesionālo pilnveidi, piedāvājot plašu izglītības programmu izvēli.

Darba devēju sadarbības partneris nodarbināto izglītošanas jomā, kā arī nepieciešamo speciālistu sagatavošanā.

Bērniem un jauniešiem pievilcīga uz attīstību vērsta izglītības iestāde, kura nodrošina viņu intelektuālo un radošo prasmju un iemaņu attīstību.

Izglītības centrs, kurš īstenojot kvalitatīvu pieaugušo izglītību, veicina darba spēka profesionālo atbilstību darba tirgus prasībām un sociālo kompetenču attīstīšanu.

Darba devēju sadarbības partneru darbinieku zināšanu pilnveidošanas jomā.

Pamatizglītības mācību iestāžu sadarbības partneru skolēnu interešu izglītības īstenošanas jomā.

Mācību centrs strādā pie tā, lai radītu izglītojamajiem mācību apstākļus, kuros tie varētu apgūt jaunas izglītības programmas tādā līmenī, kas veicinātu spēju būt mobiliem, pielāgoties pastāvīgi mainīgajiem konkurences apstākļiem darba tirgū.

Mācību centra darbības pamatmērķi ir:

 • paplašināt pakalpojumu klāstu pieaugušo tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības jomā;
 • paaugstināt apmācības kvalitāti, nodrošinot tās īstenošanu pēc mūsdienīgām prasībām
  atbilstošām izglītības programmām, izmantojot modernu materiāli tehnisko bāzi;
 • paplašināt sadarbību ar Nodarbinātības valsts aģentūru un citām valsts un pašvaldības
  institūcijām, kā arī ar sociālajiem partneriem (arodbiedrībām un darba devēju organizācijām);
 • iesaistoties aktuālos pieaugušo izglītošanas pasākumos;
 • paplašināt sadarbību ar darba devējiem, viņu vajadzību izzināšanai un darbinieku nepārtrauktas
  izglītošanas nodrošināšanai;
 • nodrošināt tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības iespējas ikvienam
  interesentam;
 • pilnveidot pakalpojumus bērniem un jauniešiem interešu izglītības apmācībā.

Latvijas Republikas Izglītības kvalitātes valsts dienestā reģistrēta un akreditēta profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde.

“MC Alfa – mācību centrs”

Mēs rūpējamies par mūsu klientu izaugsmi, sniedzam iespējas pilnveidoties profesionālā jomā, palīdzam no mūsu piedāvātajām izglītības programmām izvēlēties tādu programmu, kura ir noderīgākā profesionālajā attīstībā.

Mācību centra pamatuzdevums ir radīt iespēju izglītojamajiem kvalitatīvi un radoši apgūt mācību programmas, veicinot viņu konkurētspējas paaugstināšanu.