''MC Alfa Mācību centrs''

Mācību centrs “MC Alfa – Mācību centrs” ir Latvijas Republikas Izglītības kvalitātes valsts dienestā reģistrēta  un akreditēta  profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde.

Mēs rūpējamies par mūsu klientu izaugsmi, sniedzam iespējas pilnveidoties profesionālā jomā, palīdzam no mūsu piedāvātajām izglītības programmām izvēlēties tādu programmu, kura ir noderīgākā profesionālajā attīstībā.

Mācību centra mūsdienīgi aprīkotājās telpās piedāvājam pieaugušo apmācības  latviešu valodas apguvei, pilnveidot savas datorlietotāju prasmes apgūstot dažādas programmas, kā piemēram, Google Adwords, MS Excel, 3D vizualizācijas un AutoCad.

Apmācām jaunos traktortehnikas vadītājus kā arī piedāvājam iespējas pilnveidot savas zināšanas saskarsmes, grāmatvedības, uzņēmējdarbības un citās jomās.

Sekmīgi  un aktīvi sadarbojamies ar vairākām valsts aģentūrām, īstenojam vairākus projektus. Sadarbojamies ar  Nodarbinātības valsts aģentūru, bezdarbnieku un  darba meklētāju apmācībā, Valsts izglītības un attīstības aģentūru, nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidošanai un dažādiem citiem Eiropas savienības fondu projektiem.