Digitālais mārketings (attālināti)

Digitālais mārketings (attālināti)

https://www.youtube.com/watch?v=RLat4MR6YKw

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” programmas mērķis ir sniegt praktiskas un aktuālas zināšanas par to, kā izmantot digitālā mārketinga instrumentus labāka rezultāta sasniegšanai – iztērēt mazāk, bet nopelnīt vairāk.

Kopējā mācību maksa: 400,00 Euro
Līdzfinansējums: 40,00 Euro*


*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.

Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Profesionālās pilnveides izglītības programma.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas ir paredzētas, lai interesents apgūtu un pilnveidotu mainīgajām darba tirgus prasībām nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes, veicinot karjeras iespējas.

 • pēc pilnas izglītības programmas apguves tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi. 

Digitālais mārketings (attālināti):  160 ak.st. 
Teorija: 54 (no kurām 32 stundas ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 106 (no kurām 72 stundas ir neklātienē)

Digitālā mārketinga pamati

SEO un satura mārketings

Digitālo projektu veidošana un vadīšana

Sociālo mediju mārketings

E-pasta mārketings

Digitālā un interaktīvā mārketinga komunikācija

Mārketinga pētījumi digitālajā vidē

Noslēguma pārbaudījums

Programmas ietvaros tiek attīstīta spēja reklamēt un virzīt produktus vai pakalpojumus interneta vidē, tādējādi veicinot produkta vai pakalpojuma pārdošanu, atpazīstamību interneta vidē (digitālie mārketinga rīki, analītikas rīki, sociālo mediju mārketings, satura mārketings, SEO (Search Engine Optimization), lietotāja pieredzes dizains).

Izglītības programmas apguves rezultātā tiek iegūtas digitālā mārketinga tehnoloģiju izmantošanas prasmes lietotāja līmenī.

Kurss paredzētas mazu un vidēju uzņēmumu vadītājiem bez praktiskas pieredzes digitālajā mārketingā, kuri digitālā mārketinga teoriju vēlas papildināt ar praktiskām zināšanām.

Izglītības procesā dot iespējas iegūt zināšanas un apgūt prasmes:

 1. attīstīt mūsdienu labākajai praksei atbilstošu vadības stilu
 2.  saskatīt sakarības starp sevis un citu vadību;
 3.  iegūt priekšstatu par dažādiem personības tipiem;
 4.  izprast dažādus vadības stilus;
 5.  padziļināti saprast un apgūt koučinga vadības stilu;
 6.  pielietot dažādas metodes darbā ar padotajiem, kolēģiem un komandām;
 7.  apgūt vadīt-prasmes kā emocionālā intelekts, klausīšanās, jautājumu uzdošana;
 8.  uzlabot sapulču vadības prasmes;
 9.  prast mērķtiecīgi komunicēt ar saviem darbiniekiem, kolēģiem;
 10.  apgūt komandas vadības prasmes;
 11.  saprast un apgūt atgriezeniskās saites ātru un konstruktīvu sniegšanu;
 12. panākt uzskatāmus darba izpildes uzlabojumus;
 13. radīt augstas veiktspējas kultūras komandās un organizācijās;
 14.  sasniegt savus personīgos, profesionālos un komandas mērķus;
 15.  ar mazāku piepūli sasniegt vairāk un panākt darba un privātās dzīves līdzsvaru.

Vēlama pieredze cilvēkresursu vadīšanā.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

 • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
 • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
 • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.
 • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

  E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
  Par visām programmām: +(371) 20364439

Digitālais mārketings (attālināti)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES