Finanšu vadība uzņēmumu, nodaļu vadītājiem (attālināti)

Finanšu vadība uzņēmumu, nodaļu vadītājiem (attālināti)

https://www.youtube.com/watch?v=AOet0yXJW0w

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” programmas moduļa kopas mērķis sniegt nepieciešamās zināšanas finanšu projektu (budžetu) izstrādāšanā, atskaišu sagatavošanā, sadarbības partneru, risku novērtēšanā.

Kopējā mācību maksa: 1220,00 Euro

Līdzfinansējums: 122,00 Euro*

*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Moduļu kopa.

Izaugsmes veicināšana (Koučings) kā mūsdienu vadības stils (attālināti):  160 ak.st. 
Teorija: 49 (no kurām 24 stundas ir neklātienē)
Praktiskie darbi: 111 (no kurām 84 stundas ir neklātienē).

Finanšu informācijas analīze – 94 stundas
Finanšu projekta izstrāde -120 stundas
Atskaišu un pārskatu sagatavošana – 94 stundas
Darījuma risku novērtēšana – 94 stundas

Moduļa kopas mērķis sniegt nepieciešamās zināšanas finanšu projektu (budžetu) izstrādāšanā, atskaišu sagatavošanā, sadarbības partneru, risku novērtēšanā

Moduļa kopas mērķis sniegt nepieciešamās zināšanas finanšu projektu (budžetu) izstrādāšanā, atskaišu sagatavošanā, sadarbības partneru, risku novērtēšanā
“Finanšu informācijas analīze”:
1. Apkopot finanšu informāciju.
2. Analizēt un pārbaudīt iegūto klienta finanšu datu atbilstību/ticamību un sakritību.
3. Apstrādāt finanšu informāciju un datus, pielietojot statistikas un analīzes metodes.”
“Finanšu projekta izstrāde”:
1. Finanšu pakalpojumu veidi, to būtība un izmantošanas iespējas.
2. Cenu veidošana un atlaižu piemērošana finanšu pakalpojumiem.
3. Finanšu projektu reģistrēšana un uzturēšana datu bāzēs
4. Datu apstrādes, analīzes un kontroles metožu pielietošana
“Atskaišu un pārskatu sagatavošana”:
1. Sagatavot individuālās atskaites un finanšu rezultātu kopsavilkumus.
2. Pārbaudīt finanšu datu ticamību.
3. Saskaņot kopējā finanšu pārskatā integrētos datus.
“Darījuma risku novērtēšana”:
1. Pārbaudīt banknošu, monētu un norēķinu dokumentu īstumu, izmantojot speciālu tehnisko aprīkojumu.
2. Pārbaudīt un identificēt aizdomīgus finanšu darījumus un neatbilstības.
3. Atpazīt finanšu riska kontroles procedūru pārkāpumus.

Pieredze uzņēmuma, nodaļas vadīšanā.

Vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

  • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
  • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
  • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgs.Ieteicams pieslēgti divi ekrāni.
  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Finanšu vadība uzņēmumu, nodaļu vadītājiem (attālināti)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 7.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES