9. kārta

9. kārtas profesionālās pilnveides izglītības programmas

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Sniedz iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes.

  • mācību ilgums ir 160 akadēmiskās stundas,  ~ 5 mēnešu garumā,
  • pabeidzot izsniegsim valsts atzītu apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi.

Izglītības programmas īstenojamas gan ATTĀLINĀTI, gan KLĀTIENĒ – Aspazijas bulvāris 32, Rīga
Tiek plānotas izmaiņas MK noteikumos Nr. 111., 4.3.9. punktā.

  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 9.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: (+371) 20016323VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 9.KĀRTĀ