Lietotāja saskarnes (UI) un lietotāja pieredzes (UX) dizains

Lietotāja saskarnes (UI) un lietotāja pieredzes (UX) dizains

Programmas saturs: Lietotāja saskarne (UI): Lietotāja saskarnes projektēšana Interaktīvie elementi Pogas Ievades lauki Izvēlnes Animācijas Labās un sliktās prakses piemēri Lietotāja pieredze (UX): Lietotāja pieredzes nozīme Interaktīvo elementu struktūra Interaktīvo...
Digitālā mārketinga analīze ar Google Analytic

Digitālā mārketinga analīze ar Google Analytic

Programmas saturs: Tīmekļa vietnes un datu analīze Google Analytics rīks Tīmekļa vietnes un reklāmas kampaņu optimizēšana Programmas apjoms – 60 ak. st. + 20 ak. st. patstāvīgais darbs Mācības notiks tiešsaistē Zoom platformā, kā arī būs pieejami nodarbību ieraksti...
Programmēšanas pamati JavaScript valodā

Programmēšanas pamati JavaScript valodā

Programmas saturs: Programmēšanas pamati JavaScript valodā Tīmekļa vietnes dizains Tīmekļa vietnes programmēšana Aplikāciju izstrāde ar JavaScript Tīmekļa vietnes izvietošana serverī Programmas apjoms – 60 ak. st. + 20 ak. st. patstāvīgais darbs Mācības notiks...
Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība

Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība

Programmas saturs: Vispārīgā datu aizsardzības regula Personas datu nodoša-na valstij, kas nav Ei-ropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts Sankciju piemērošana IT drošības specifika mūsdienās, pastāvošie draudi Programmas apjoms – 60 ak. st. + 20 ak....
Agile projektu vadība ar Atlassian Jira Kanban

Agile projektu vadība ar Atlassian Jira Kanban

Programmas saturs: Projekta un projekta vadīšanas jēdziens, tradicionālās projektu vadīšanas raksturiezīmes. Agile pamatjēdzieni, agile projektu dzīves cikls, atšķirības no tradicionālās projektu vadīšanas. Kanban metodes rak-sturiezīmes, Kanban dēlis, darbu plūsma un...