Reklāmas zinības (attālināti)

Reklāmas zinības (attālināti)

Play Video

Programmā iegūsiet zināšanas par reklāmas mērķauditorijas izpēti, reklāmas veidošanu, kampaņu plānošanu un organizācijas principiem, mārketinga komunikāciju, reklāmas ideju, dizainu un tekstu radīšanu.
Aktualizēsim tēmu par zīmola veidošanu un par digitālo reklāmu tīkliem.

Kopējā mācību maksa: 400,00 Euro Līdzfinansējums: 40,00 Euro*
*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Profesionālās pilnveides izglītības programma.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas ir paredzētas, lai interesents apgūtu un pilnveidotu mainīgajām darba tirgus prasībām nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes, veicinot karjeras iespējas.

  • pēc pilnas izglītības programmas apguves tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi. 

Reklāmas zinības (attālināti):  160 ak.st.
Teorija: 58 (no kurām 32 stundas ir neklātienē)
Praktiskie darbi: 102 (no kurām 71 stunda ir neklātienē)

Reklāmas pakalpojumu organizēšana.

Reklāmas izmaksas.

Patērētāju uzvedība tirgū un reklāmas nozīme.

Zīmola veidošanas pamati

Digitālie rīki biznesā.

Noslēguma pārbaudījums.

Izglītības procesā dot iespēju gūt zināšanas par mārketingu un tā nozīmi uzņēmuma darbības nodrošināšanā, analizēt cēloņus un sekas, atrast pareizo problēmas risinājumu, prast novērtēt mārketinga un reklāmas nozīmi komercdarbībā.

Sekmēt izglītojamā spējas veikt reklāmas projektu plānošanas, realizācijas un uzraudzības darbības atbilstoši klientu vajadzībām un uzņēmuma mērķiem, atbilstoši normatīvajiem aktiem un ētikas principiem, sasniedzot vai piedāvājot visefektīvākos reklāmas risinājumus konkrētā tirgus, konkurences vai ekonomiskā situācijā.

Nav nepieciešamas zināšanas.

Vidējā izglītība.

  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 7.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: +(371) 20364439

Reklāmas zinības(attālināti)

PIETEIKTIES

SAISTĪTIE KURSI PROJEKTĀ

AKTUALITĀTES

PROGRAMMU PIEDĀVĀJUMS

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI PROJEKTĀ

Nē, mācību centrs nevar reģistrēt personu pieteikumus uz “Mācības pieaugušajiem”  kursiem. 

Pieteikšanās kursiem šī projekta ietvaros notiek centralizēti tīmekļa vietnē https://www.macibaspieaugusajiem.lv

Jā, projekta ietvaros katrs nodarbinātais var mācīties divas reizes.

Bet ir nosacījums, ka otro reizi varat pieteikties  mācībām ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas dienas un izvēlētā programma nedrīkts būt tā pati, ko izvēlējāties kādā no iepriekšējām projekta kārtām (vai laikam pareizāk - gada laikā)

Ja kādā no iepriekšējām projekta kārtām mācības uzsākāt, bet kādu iemeslu dēļ pārtraucāt, atkārtoti var pieteikties mācībām ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc iepriekšējo mācību pārtraukšanas dienas.

Nē, vienlaicīgi var mācīties tikai vienos kursos un vienā mācību iestādē. 

Jā, projektā var mācīties personas, kuras saņem vecuma vai cita veida pensiju, ja vienlaicīgi ir reģistrētas kā pašnodarbinātas personas vai ir darba ņēmēji.

Pašnodarbinātas personas statusu var pārbaudīt šeit: https://www6.vid.gov.lv/SDV

Nē, projektā var mācīties tikai nodarbinātas personas. Bet Jums ir iespēja mainīt statusu,  reģistrējoties kā pašnodarbinātajai personai. Varam nosūtīt e-pastā video, kā to viegli izdarīt: https://www.youtube.com/watch?v=z9b7dKEQVOM&t=8s

vai prezentāciju:

https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/2021.06.11.saimnieciska_darbiba.pdf

APSKATI ARĪ

ATSAUKSMES

Man bijusi ļoti laba saskarsmes un komunikācijas pieredze ar administrāciju, tehnisko palīdzību, jūtama ļoti liela ieinteresētība. visi jautājumi tika atrisināti nekavējoties. Ļoti augsti novērtēju mūsu pasniedzēja Jāņa Riekstiņa attieksmi pret savu darbu un pret studentiem. ļoti motivēts, atvērts, ar labu humoru izjūtu, spējīgs gan iedvesmot, gan atbalstīt. Precīzs, atbildīgs, prasīgs, bet tanī pašā laikā nav stīvs un garlaicīgs. Ar tādu pasniedzēju būtu gatava mācīties arī turpmāk. Atraktīvs un iedvesmojošs mārketinga pasniedzējs Jānis Lielmanis, kā arī ļoti patika lietvedības kurss ar Lailu Līdumu, ļoti lietišķa pieeja.

Kopumā, manā skatījumā, jums ir kolosāla komanda, paldies!

Paldies lektorei Veronikai Siļiņevičai par daudzu dzīves piemēru parādīšanu, tas palielina sapratni par kursu.

Paldies, ļoti patīk kā pedagogs pasniedz vielu, paskaidro, iesaista mūs diskusijās, neskatoties, ka apmācības notiek online režīmā.

Patīk, ka saziņa notiek dažādos kanālos - e-pastos, telefonā.

Ļoti novērteju, ka tika doti daudz piemēri no reāliem klientiem, kampaņām un notikumiem.

Kolosāls pasniedzējs ar lielisku pieeju ieinteresēt studentus. Iedziļinājās katrā situācijā un kopīgiem spēkiem radām risinājumus tām. Noteikti ieteiktu vērsties pie Jāņa kā zinoša speciālista!!! Paldies, iegūtās zināšanas bija un ir lieliska pieredze, kuru jāiemācās izmantot praksē!

Fantastisks apmācību vadītājs. Ar prieku apmeklēju katru apmācības reizi un pēc katras guvu reāli nākamā dienā pielietojamas zinašanas, nevis tukšu teoriju. Paldies liels! Ļoti vērtīgi.

Vispirms - paldies! Man ļoti patika kurss. Pasniedzēja "hands-on" pieeja, patiesa ieintereētība, spēja ilustrēt teoriju ar reālu tās pielietojumu praksē un atraktīva tās pasniegšana - neatsverama vērtība. Kursam gan viens liels mīnuss - par īsu 🙂