Darījumi ar nekustamo īpašumu

Programmas mērķis: sniegt izglītojamajiem zināšanas un prasmes par darījumiem ar nekustamo īpašumu un izmantot digitālos risinājumus darījumu vadīšanā un analīzē, attīstīt prasmes pielietojot normatīvo aktu regulējumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma darījumu procesu un nodokļiem.

Programmas mērķis: sniegt izglītojamajiem zināšanas un prasmes par darījumiem ar nekustamo īpašumu un izmantot digitālos risinājumus darījumu vadīšanā un analīzē, attīstīt prasmes pielietojot normatīvo aktu regulējumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma darījumu procesu un nodokļiem.

Darījumi ar nekustamo īpašumu (klātienē 68 st., neklātienē 92 st.)

klātiene  – kontaktstundas tiešsaistē ‘zoom’ vidē

neklātiene – patstāvīgais darbs

Sniegt izglītojamajiem zināšanas un prasmes par darījumiem ar nekustamo īpašumu un izmantot digitālos risinājumus darījumu vadīšanā un analīzē, attīstīt prasmes pielietojot normatīvo aktu regulējumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma darījumu procesu un nodokļiem.

1 Personīgā un uzņēmuma tēla veidošana digitālajā vidē, reklāma, pārdošana
2 Nekustamā īpašuma tehniskās apsekošanas, vērtēšanas un tās procesā digitālo rīku izmantošanas pamati
3 Nekustamā īpašuma normatīvie akti, AML izpēte, nodokļu aprēķins un terminoloģija
4 Līgumu sagatavošana un normatīvie akti īpašumu darījumos
5 Darījumu sagatavošana, vadīšana un darbs ar klientu un digitālie rīki nekustamā īpašuma jomā
6 Teritorijas plānošanas pamati un darījumi ar zemi
7 Saimnieciskās darbības uzskaite un nodokļi
8 Noslēguma pārbaudījums

Pilna kursa maksa: 400.00 EUR, līdzmaksājums 10% – 40.00 EUR

Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 6.kārtu:

E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
Par visām programmām: +(371) 20364439
Digitālās prasmes senioriem: +(371) 20023282
3D printēšana: +(371) 67220806

Pasniedzēja uzruna

Programmā “Darījumi ar nekustamo īpašumu” nepieciešama izpratne par nekustamā īpašuma darījumiem,

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
30-Day Money-Back Guarantee

Includes

Full lifetime access
Access on mobile and TV