KPP kursu piedāvājums

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (KPP)

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (KPP) ir vērsti bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspējas veicināšanu darba tirgū.

KPP sniegs iespēju NVA klientiem apgūt zināšanas un gūt priekšstatu par konkrētas nozares specifiku, tajā sagaidāmajiem darba apstākļiem, pienākumiem u.c. faktoriem, kas sekmētu to zināšanas pirms lēmumu pieņemšanas par karjeras maiņu vai iesaisti kādā no profesionālās tālākizglītības programmām.

95.kods – periodiskā apmācība – 35h

Apmācības tiks īstenotas šādās pilsētās: Aizkrauklē; Balvos; Bauskā; Cēsīs; Jēkabpilī; Jelgavā; Jūrmalā; Krāslavā; Liepājā; Limbažos; Ludzā; Ogrē; Preiļos; Siguldā; Talsos; Valkā; Valmierā; Ventspilī.

 

 • Pretendents periodiskās apmācības īsteno valsts valodā, grupās no trīs līdz sešiem dalībniekiem, laikā no plkst. 8:00 līdz plkst. 22:00;
 • Nodarbības tiks organizētas 7 akadēmiskās (mācību) stundas (1 akadēmiskā stunda = 45 minūtes) dienā. Apmācības ilgums ir 35 mācību stundas;
 • Mācības pamatā tiks organizētas 5 darba dienas pēc kārtas.

Tematiskais apraksts:

 • Vadītājs – uzņēmuma pārstāvis (7 apmācības stundas);
 • Kinemātiskā ķēde – videi draudzīga braukšana (7 apmācības stundas);
 • Darba un atpūtas laiki un tiesību akti, digitālais tahogrāfs (7 apmācības stundas);
 • Kravas izvietošana un nostiprināšana (7 apmācības stundas);
 • Drošības tehnika, pasākumi un satiksmes drošība (7 apmācības stundas).

Vairāk informācijas šeit

Veselības veicināšana un stresa mazināšana, periodiskā apmācība – 40h

Apmācības tiks īstenotas šādās pilsētās: Alūksnē, Balvos, Bauskā, Dobelē, Gulbenē, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Krāslavā, Limbažos, Ludzā, Madonā, Rēzeknē, Talsos, Tukumā, Valkā, Valmierā, Ventspilī.

 • Apmācības notiks valsts valodā grupās no 5 līdz 12 dalībniekiem, atbilstoši pakalpojuma programmai;
 • Pakalpojumu 8 akadēmiskās (mācību) stundas (1 akadēmiskā stunda = 45 minūtes) dienā, aģentūras darba laikā; 
 • Apmācības tiks īstenotas NVA telpās;
 • Starp mācību stundām ir vismaz piecu minūšu pārtraukums, bet starp katrām divām mācību stundām – vismaz 10 minūšu pārtraukums. 

 

Tematiskais apraksts:

 • Veselība un to ietekmējošie faktori (2 apmācību stundas);
 • Veselības veicināšana (8 apmācību stundas);
 • Indivīda uzvedības modelis, ko nosaka sociāli kultūrvēsturiski faktori un indivīda rakstura īpašības (4 apmācību stundas);
 • Veselīga dzīvesveida uzturēšanas nosacījumu (veselīgs uzturs, fiziskas aktivitātes, kaitīgu ieradumu izskaušana, atkarību prevencija, pozitīva domāšana u.c.) (12 apmācību stundas);
 • Pašizziņas un pašvērtējuma nozīme veselībai labvēlīgas uzvedības īstenošanā. Veselību ietekmējošo paradumu veidošanās (5 apmcību stundas);
 • Garīgā pārslodze, fiziskās un psihiskās veselības savstarpējā saistība (5 apmācību stundas);
 • Dzīvesveids, dzīves stils un dzīves kvalitāte (4 apmācību stundas).

Vairāk informācijas šeit

Lietišķo attiecību kultūra un sarunu vadīšana – 40h

Apmācības tiks īstenotas šādās pilsētās: Alūksne, Balvi, Dobelē, Gulbene, Jelgava, Ludza, Talsi, Valka, Ventspils.

 • Apmācības notiks valsts valodā grupās no 5 līdz 12 dalībniekiem, atbilstoši pakalpojuma programmai;
 • Pakalpojumu 8 akadēmiskās (mācību) stundas (1 akadēmiskā stunda = 45 minūtes) dienā, Aģentūras darba laikā; 
 • Apmācības tiks īstenotas NVA telpās;
 • Starp mācību stundām ir vismaz piecu minūšu pārtraukums, bet starp katrām divām mācību stundām – vismaz 10 minūšu pārtraukums.

Tematiskais apraksts:

 • Lietišķās komunikācijas etiķetes pamatprincipi (8 apmācību stundas);
 • Līdztiesības pamatprincipu un ētisko aspektu ievērošana darba vidē (2 apmācību stundas);
 • Emocionālās inteliģences jēdziens, tā nozīme saskarsmē (12 apmācību stundas);
 • Kultūru atšķirību faktors lietišķajā komunikācijā un darba vidē (4 apmācību stundas);
 • Domstarpību un konfliktu risināšana lietišķajā vidē. Verbālās komunikācijas būtība un struktūra; runātāja un klausītāja mijiedarbība; runas tehnikas un klausīšanās veidi (8 apmācību stundas);
 • Neverbālās komunikācijas būtība un struktūra: acu kontakts un sejas izteiksme; žesti un ķermeņa poza, vizuālais tēls (6 apmācību stundas).

 

Vairāk informācijas šeit