Drošas komunikācijas un digitālā mārketinga pamatprasmes

Mācības tiek plānotas TIEŠSAISTĒ!

PIETEIKŠANĀS TIKAI LĪDZ 3. MAIJAM!

Drošas komunikācijas un digitālā mārketinga pamatprasmes


PIETEIKTIES

TAVS maksājums tikai 44, – Eur*  par visu mācību kursu

Kopējā mācību maksa: 440, –  Eur

*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Profesionālās pilnveides izglītības programma: 160 ak. st.

Teorija:  54 ak. st.

Praktiskie darbi: 106 ak. st.

 • Komunikācija un sadarbība digitālajās tehnoloģijās
 • Drošība
 • Digitālā mārketinga pamati
 • SEO un satura mārketings
 • Digitālo projektu veidošana un vadīšana
 • Sociālo mediju mārketings
 • E-pasta mārketings
 • Digitālā un interaktīvā mārketinga komunikācija
 • Noslēguma pārbaudījums

Digitālo kompetenču (DigComp) līmenis nepieciešams augstākais 6. līmenis.

Lai pieteiktos programmai ir nepieciešama vidējā izglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI.
Tiek plānotas izmaiņas MK noteikumos Nr. 111., 4.3.9. punktā.

Drošas komunikācijas un digitālā mārketinga pamatprasmes.

PIETEIKTIES

 • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 9.kārtu:

  E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
  Par visām programmām: +(371) 20016323


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 9.KĀRTĀ