Digitālās prasmes iesācējiem

PIETEIKŠANĀS TIKAI LĪDZ 3. MAIJAM!

Digitālās prasmes iesācējiem


PIETEIKTIES

TAVS maksājums tikai 56,23 – Eur*  par visu mācību kursu

Kopējā mācību maksa: 563, –  Eur

*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Profesionālās pilnveides izglītības programma: 160 ak. st.

Teorija: 78 ak. st.

Praktiskie darbi: 82 ak. st.

 • Informācijas iegūšana un apstrāde
 • Digitālā pratība:programmvadāmu ierīču pārvaldība, lietotņu un tām raksturīgāko un kopīgo funkciju
 • Digitālā identitāte un pratība informācijas ieguves un komunikācijas līdzekļu zmantošanas iespējas
 • Digitalā satura plānošana un veidošana
 • Tekstapstrades lietotņu izmantošana ikdienas darbā
 • Aprēķinu veidošana izklājlapu lietotnē
 • Prezentāciju sagtavošana un vadīšana
 • Problēmu risināšanas prasmju attīstība
 • Noslēguma pārbaudījums

Digitālo kompetenču (DigComp) līmenis nepieciešams pamatlīmenis. 

Lai pieteiktos programmai ir nepieciešama pamatizglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama KLĀTIENĒ, Aspazijas bulvārī 32, Rīgā
Tiek plānotas izmaiņas MK noteikumos Nr. 111., 4.3.9. punktā.

Digitālās prasmes iesācējiem, Rīga

PIETEIKTIES

 • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 9.kārtu:

  E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
  Par visām programmām: (+371) 20016323


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 9.KĀRTĀ