Jaunumi

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtas ietvaros pietiekušās 646 personas

Eiropas Savienības fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtā mācības “MC Alfa – mācību centrā” šoruden uzsākuši 646 audzēkņi.  

Sestā kārta, kas norisinās attālināti, pilnībā ir veltīta digitālo prasmju apguvei, lai uzlabotu strādājušo digitālās prasmes efektīvākam darbam. Digitālās prasmes šajā pārmaiņu pilnajā laikā kļūst arvien aktuālākas visās paaudzēs, tostarp arī starp senioriem, kuriem ir speciāli izstrādāta programma  ar atšķirīgu mācību metodiku un pedagoģiskajām niansēm.

Visvairāk interesentu izvēlējušies digitālo kompetenču jomas programmu “Darījumi ar nekustamo īpašumu”, kur mācības uzsākuši 215 dalībnieki. Tāpat lielu atsaucību baudījusi datorprasmju joma (Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel, Agile projektu vadība, digitālās prasmes senioriem, Digitālie komunikācijas rīki un grāmatvedības aktualitātes skaistumkopšanas un citu mazo pakalpojumu nozarē, Jaunākās prezentāciju sagatavošanas un prezentēšanas metodes), kur pieteikušies 203 apmācāmie. Savukārt 147 dalībnieki apgūs “WEB izstrādes” jomas programmas (aplikāciju un mājaslapu izstrāde, programmēšana).

41 dalībnieks izvelējies digitālā mārketinga programmu, savukārt 40 interesenti – 3D printera lietošanu.

Atgādinām, ka projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” apmācības 90% apmērā sedz Eiropas Savienības fondi un valsts, bet 10% ir strādājošā līdzmaksājums, izņemot profesionālās tālākizglītības programmu apguvi, kur līdzmaksājums ir tikai 5%.  Līdzmaksājumu var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona.

Esi informēts: biežāk uzdotie jautājumi par dalību projektā