ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (turpmāk – Projekts) 6. kārtas ietvaros pietiekušās 646 personas

You are here:
Go to Top