Projekts ir noslēdzies. Pieteikumi vairs netiek pieņemti.

⏱️Vienas tēmas nodarbības ilgums – 90 minūtes.

📍 Semināri norisināsies attālināti Zoom platformā un ir pilnīgi bez maksas.

👩‍🏫 Seminārus vadīs – Mg.psych. Laila Kalniņa

Kalendārā vari apskatīt plānoto semināru datumus.

Kalendārā redzamo pasākumu skaidrojums:

5. daļa – Tiešsaistes nodarbības vecākiem par bērnu audzināšanas jautājumiem

  1. tēma – Kā stresu piedzīvo bērns un kā izprast bērna vajadzības, veidojot atbalstošu vidi. Ieteikumi bērna audzināšanai bez sodiem
  2. tēma – Kāpēc bērns melo
  3. tēma – Vecāka ietekme bērna audzināšanā un attīstībā dažādos bērna vecumposmos (komunikācijas veidošana tehnoloģiju laikmetā starp bērnu un vecāku, konfliktu risināšanā, izlīgumos ģimenes lokā)
  4. tēma – Kā vadīt sarunu ar bērnu par intīmiem jautājumiem, ietverot jautājumus par personīgo higiēnu, atšķirībām zēnu un meiteņu audzināšanā un jautājumus par reproduktīvo veselību

20. daļa – Tiešsaistes nodarbības vecākiem par bērnu uzvedības problēmu rašanās cēloņiem

  1. tēma – Kā ielikt stabilus pamatus bērna attīstībai un veiksmīgai dzīvei: kas ietekmē bērna attīstību, kā attiecības ar pieauguso ietekmē bērna tālāko attīstību, bērna vajadzības
  2. tēma – Kā atbalstīt bērna prasmes regulēt emocijas un kā veicināt veiksmīgu emocionālu attīstību, kā emocionālas pieredzes ietekmē bērna tālāko pieredzi
  3. tēma – Biežākās uzvedības problēmas un iespējamie risinājumi, ja bērnam novērojama pārlieka aktivitāte, nemiers (nav attiecināms uz medicīnas diagnozēm)
  4. tēma – Biežākās uzvedības problēmas un iespējamie risinājumi, ja bērnam novērojama nedrošības, šaubas, bailes (nav attiecināms uz medicīnas diagnozēm)

info@mcalfa.lv | 25 991 222

“Veselību veicinošas un izglītojošas nodarbības, lekcijas un semināri Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta vajadzībām 2023.-2024.gadā”