Jaunumi

30. jūnijā noslēdzās pieteikšanās “Mācības pieaugušajiem” 6.mācību kārtai ESF projekta
Nr.8.4.1.0/16/I/001 ietvaros.

Ar ko varat rēķināties, ja esat pieteicies uz kādu no “MC Alfa – mācību centrs” piedāvātajām mācību programmām?
Pēc pieteikšanās beigām Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) apstrādā saņemtos pieteikumus un pārbauda pieteikušos personu atbilstību projekta nosacījumiem. Atteikuma gadījumā persona e-pastā saņem ziņu no VIAA. Pēc pieteikumu pārbaudes beigām VIAA nosūtīs apstiprināto personu sarakstus izglītības iestādēm, kas uzsāks saziņu par līgumu slēgšanu.

Dienu pēc e-pasta izsūtīšanas jūs saņemsiet arī automātisko zvanu, kurā informēsim, ka e-pasts ir izsūtīts.
Pirmajā vēstulē pievienosim saiti uz aptaujas anketu.
Lūdzam jau laikus pārdomāt atbildes uz šādiem jautājumiem un sagatavot nepieciešamos dokumentus:

 • galējā mācību programmas izvēle, ja esat pieteicies uz vairākām;
 • izglītības līmenis, kas nav zemāks par programmas prasībās noteikto (jāpievieno
  izglītības dokumenta kopija, jāieraksta dokumenta nr. un izsniedzējiestāde);
 • priekšzināšanu līmenis, kas atbilst programmas prasībās noteiktajam;
 • mācību grupas izvēle, ja attiecīgajā programmā tiks piedāvātas vairākas;
 • līguma slēgšanas veids:
  – ar e-parakstu,
  – parakstīšana klātienē mācību centra telpās Rīgā, Aspazijas bulvārī 32,
  – parakstīšana ar kurjera starpniecību (anketā jānorāda adrese, kur kurjers
  piegādās līgumu, jūs to uzreiz parakstīsiet, un otru līguma eksemplāru kurjers
  nogādās mums atpakaļ).

Ir ļoti būtiski, lai jūs precīzi un pēc iespējas ātrāk atbildētu uz visiem jautājumiem, jo tas ir priekšnosacījums, lai personu iekļautu izvēlētajā grupā un sāktu gatavot līgumu.

Anketu var aizpildīt tikai vienreiz, ja būsiet kļūdījies vai pārdomājis, atkārtoti iesniegt atbildes vairs nevarēs. Tādā gadījumā jums būs jāsazinās ar mācību centra klientu apkalpošanas speciālistiem telefoniski vai e-pastā.

Personas tiek pievienas grupai tādā secībā, kā iesūta atbildes uz aptaujas anketas
jautājumiem un apstiprinājumu par konkrētās programmas un (ja piedāvāts) grupas izvēli.
Mācību grupas maksimālais dalībnieku skaits ir 25 apmācāmie.
Ja programmā tiek piedāvāta viena mācību grupa un pieteikumu skaits grupā tiek pārsniegts, persona tiek ievietota “gaidīšanas rindā”. Šādā gadījumā mācību centrs ar jums sazināsies individuāli.

Ja programmā tiek piedāvātas vairākas mācību grupas un kādā no tām tiek sasniegts
maksimālais pieteikumu skaits, izvēlne uz šo grupu tiek slēgta, bet joprojām ir iespējams pieteikties citā grupā.
Lai jūs labāk varētu sagatavoties aptaujas jautājumu atbildēšanai un līguma slēgšanai, līdz 1.vēstules izsūtīšanai mūsu mājas lapā ievietosim sekojošu informāciju:

 • mācību līgums – paraugs;
 • informācijas apkopojums par īstenotajām mācību programmām:
  – nepieciešamais iepriekšējās izglītības līmenis,
  – nepieciešamais priekšzināšanu līmenis,
  – plānotās mācību grupas – mācību diena, laiks, periods (tikai informatīva nozīme,
  līdz līguma slēgšanai mācību grafiks tiks precizēts un pievienots līgumam kā
  pielikums).

Kad būsim saņēmuši visas atbildes un sakomplektējuši grupas, sāksim līgumu un rēķinu gatavošanu.
Ja radīsies precizējoši jautājumi, klientu attiecību speciālisti ar jums sazināsies.
Kad līgums un rēķins būs sagatavots un no mūsu puses parakstīts, sūtīsim jums informāciju e-pastā.

Tikai tad, kad līgums būs parakstīts arī no jūsu puses un saņemta rēķina apmaksa, varēsim pilnībā apstiprināt jūsu dalību grupā.

Mācības tiks uzsāktas augusta otrajā pusē, atsevišķās programmās – septembra sākumā.
Aicinām arī noskatīties informatīvu video par mācību procesa norisi:

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.