Datu analīze un pārskatu sagatavošana finanšu vadības lēmumu pieņemšanā

Mācības tiek plānotas TIEŠSAISTĒ!

PIETEIKŠANĀS TIKAI LĪDZ 3. MAIJAM!

Datu analīze un pārskatu sagatavošana finanšu vadības lēmumu pieņemšanā


PIETEIKTIES

TAVS maksājums tikai 56,23 – Eur*  par visu mācību kursu

Kopējā mācību maksa: 563, –  Eur

*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Profesionālās pilnveides izglītības programma: 160 ak. st.
Teorija:  64 ak. st.

Praktiskie darbi: 96 ak. st.

 • Tabulu veidošana un datu formatēšana
 • Formulas un funkcijas
 • Diagrammu veidošanas papildrīki
 • Datu kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru
 • Starprezultātu un rezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus
 • Datu importēšana un eksportēšana
 • Datu analīzes veikšana un stati tika
 • Rakurstabulas, rakursdiagrammas
 • Makrosi
 • Datu analīzes un optimizācijas līdzekļi
 • Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem
 • Noslēguma pārbaudījums

Digitālo kompetenču (DigComp) līmenis nepieciešams 4. vidējs līmenis.

Lai pieteiktos programmai ir nepieciešama pamatizglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI.
Tiek plānotas izmaiņas MK noteikumos Nr. 111., 4.3.9. punktā.

Datu analīze un pārskatu sagatavošana finanšu vadības lēmumu pieņemšanā.

PIETEIKTIES

 • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 9.kārtu:

  E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
  Par visām programmām: (+371) 20016323


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 9.KĀRTĀ