Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary – Higher Intermediate)

Ķer kamēr vari !

Mācies bez maksas!

Vietu skaits ierobežots!

Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary – Higher Intermediate)

Mācību periods līdz 3 mēnešiem. Nodarbības notiek darba dienu rītos vai vakaros, 2 reizes nedēļā.

Programmas mērķis:

Dot iespēju izglītojamajiem pilnveidot zināšanas angļu valodā, sekmējot to pielietošanu profesionālajā darbībā un paaugstinot konkurētspēju darba tirgū.

Programmas uzdevumi:

Izglītības procesa rezultātā dot iespēju izglītojamajiem:

  • attīstīt tālāk un nostiprināt saziņā nepieciešamās angļu valodas kompetences – klausīšanos, runāšanu, lasīšanu un rakstīšanu;
  • paplašināt nepieciešamo vārdu krājumu;
  • pilnveidot angļu valodas gramatikas pamatzināšanas;
  • apgūt leksiku saziņai, ar uzsvaru uz cilvēka profesionālās darbības jomu;
  • iegūt spēju pārvarēt valodas barjeru;
  • lietot praksē iegūtās zināšanas un prasmes.

Mācību metodes: 

Lekcijas, diskusijas, demonstrēšana, grupu darbs, praktiskais darbs.

Programmas apjoms: 100 st

👉 Lai pieteiktos kursiem, aizpildi pieteikumu un saņem kuponu* – ej.uz/bezmaksas-apmacibas

*Ja nepieciešams palīgs kupona iegūšanai – ej.uz/ka-iegut-kuponu

👉 Pēc kupona saņemšanas dodies uz cvvp.nva.gov.lv pieslēdzies ar latvija.lv → sākumlapā, labajā pusē izvēlies apmācību grupas → piesakoties pie pasākumiem izvēlies savu kuponu un kā mācību iestādi izvēlies “MVS Centrs”.
Izvēloties filiāli, izvēlies sev ērtāko laiku, jo visas mācības notiks tiešsaistē.

Par mācību procesa organizatoriskajiem jautājumiem lūgums zvanīt Janai Laiviņai – 22 333 214

Tiekamies kursos! 💻

Projektu līdzfinansē: REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001.

Izglītības iestāde “MC Alfa – mācību centrs” ir Latvijas Republikas Izglītības kvalitātes valsts dienestā reģistrēta un akreditēta profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde.

Mēs rūpējamies par mūsu klientu izaugsmi, sniedzam iespējas pilnveidoties profesionālā jomā, palīdzam no mūsu piedāvātajām izglītības programmām izvēlēties tādu programmu, kura ir noderīgākā profesionālajā attīstībā.

Mācību centra pamatuzdevums ir radīt iespēju izglītojamajiem kvalitatīvi un radoši apgūt mācību programmas, veicinot viņu konkurētspējas paaugstināšanu.