MC Alfa – mācību centram, februāra mēnesis ir ļoti nozīmīgs!🤩
🎉ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros, 6 mācību grupu izglītojamie ir devušies kvalifikācijas praksēs, 2 grupu izglītojamie jau ir nokārtojuši eksāmenu un ieguvuši kvalifikāciju. Kā arī februārī tiek akreditētas projekta “Mācības pieaugušajiem” 8. kārtas mācību programmas.
🎉Mācību centrs pilnībā ir noslēdzis projekta “Mācības pieaugušajiem” 6. kārtu un visi 7. kārtas studenti atrodas kvalifikācijas praksēs, ko plānojam noslēgt jau jūlijā.
Mācību centrs ir pieteicis savu dalību 9. kārtai. Šobrīd VIAA izvērtē visu izglītības iestāžu iesniegtās mācību programmas un to atbilstību esošajām prasībām.
9. kārtas programmās uzsvars tiks likts, lai uzlabotu nodarbināto vispārīgās un profesionālās digitālās prasmes efektīvākam darbam un konkurētspējai darba tirgū, jau aprīlī pieaugušie varēs pieteikties mācībām 9. kārtā un apgūt dažādas digitālās kompetences. Vairāk informācija par 9. kārtu – mācībaspieaugušajiem.lv
Tiekamies kursos!✨