Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) sākusies pieteikšanās Eiropas Sociālo fondu (ESF) 8.4.1.0/16/I/001 projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 8. kārtā. Pieaugušo izglītības projektā “Mācības pieaugušajiem”. Strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji no 2. augusta līdz 31. augustam aicināti pieteikties kādā no 3 tālākizglītības mācību programmām, ko piedāvā “MC Alfa – mācību centrs”.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar pamata vai vidējo izglītību, tostarp strādājoši pensionāri un jaunie vecāki, kuri atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā un ir darba attiecībās. Mācībām atkārtoti var pieteikties arī interesenti, kuri jau vienu reizi ir izmantojuši ESF atbalstu.
Mācībām īpaši aicināti pieteikties sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni, lai izmantotu iespēju iegūt profesiju vai uzlabot savas digitālās prasmes.

“MC Alfa – mācību centrs” piedāvās apgūt, kādu no 3 profesionālās tālākizglītības programmām – aprūpētājs*, lopkopības tehniķis* vai meža mašīnas operātors*. Mācību ilgums, atkarībā no izvēlētās programmas ir no 6. – 12. Mēnešiem.
*Lai pieteiktos mācību programmā aprūpētājs, nepieciešams dokoments par pamatizglītības iegūšanu.
*Lai pieteiktos mācību programmā lopkopības tehniķis vai meža mašīnas operātors,  nepieciešams dokoments par vidējās izglītības iegūšanu.


Mācības galvenokārt tiks īstenotas klātienē “MC Alfa – mācību centrs” filiālēs – Madonā, Liepājā, Rezeknē un Rīgā. Lai nodrošinātu izglītības piedāvājuma reģionālo pārklājumu, mācību dalībniekiem būs iespēja saņemt ceļa izdevumu kompensāciju uz prakses vietu un atpakaļ. Savukārt nodarbinātajiem, kuri pārstāv mājsaimniecību, kurai ir piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss, projekta ietvaros būs pieejams atbalsts reģionālajai mobilitātei, tā informē VIAA.

Mācību maksu 95% apmērā  apmērā profesionālās tālākizglītības programmas apguvei, kas dod iespēju iegūt profesiju, sedz ESF un valsts, tādejādi strādājošo līdzmaksājums ir tikai 5%, ko var segt arī darba devējs. Mācības bez maksas ir strādājošiem ar maznodrošinātā vai trūcīgās personas statusu. Savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju mācību laikā, tā informē VIAA.

Pieteikties mācībām varēs līdz 2022. gada 31. augustam, aizpildot pieteikumu mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot www.latvija.lv autentifikāciju un e-pakalpojumu jebkurā diennakts laikā. Mācību uzsākšana plānota pēc reģistrācijas tiešsaistē un mācību līgumu noslēgšanas, bet ne ātrāk, kā oktobrī.

Katrs strādājošais projekta laikā mācīties var divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Atšķirībā no iepriekšējām kārtām, 8. mācību kārtā katrs mācību dalībnieks varēs pieteikties tikai vienai izglītības programmai.

Kādēļ izvēlēties mācīties  “MC Alfa – mācību centrs”?

“MC Alfa – mācību centrs” ir akreditēta profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde, kas pieaugušo izglītības, semināru un interešu izglītības jomā darbojas no 2006. gada. Kopš ESF projekta “Mācības pieaugušajiem” uzsākšanas 2017. gadā, ar labām atsauksmēm par mācību kvalitāti “MC Alfa – mācību centrs” absolvējuši vairāk 4000 interesentu.

Ja gribi uzinat vairāk droši zvani – 20016323 vai raksti uz e-pastu jautajumi@mcalfa.lv jo tikai jautājot var uzzinat atbildes! Sīkāka informācija par mācību centru un aktuālo piedāvājumu pieejama ej.uz/mc-alfa-8-karta vai macibaspieaugusajiem.lv