ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvarā, “MC Alfa – mācību centrs” ir uzņēmis vairāk, kā 1600 izglītojamo, 30 mācību programmās ar dāžādiem īstenošanas veidiem ir atvērtas 93 mācību grupas.

Lai mācību programmas īstenotu, pieaicinājām zinošos profesionāļus, attiecīgājās nozarēs – Sandra Liepa, Inese Matvejeva Gērena, Jānis Lielmanis, Līga Leitāne, Kristīne Tjarve, šie ir tikai daži no profesionāļiem, kuri piedalās 7. kārtas mācību programmu īstenošanā.

Ar lielu prieku paziņojama, ka vairāk kā 500 izglītojamo ir uzsākuši apmācības profesionālas pilnveides izglītības programmā “Izaugsmes veicināšana (Koučings) kā mūsdienu vadības stils”.
Mācību centrs apmācīs ap 100 jauno grāmatvežu, aptuveni 200 izglītojamajiem sniegs papildu zināšnas mājražotāju un pašnodarbināto grāmatvedības jautājumos.

250 izglītojamo ir izvēlējušies iegūt prasmes digitālajā vidē, tādas programmas kā “Aplikāciju izstrāde”, “Tīmekļu vietņu un datubāžu programmēšana”, “Mājaslapa izstrāde ar WordPress (pamati)”,“Programmēšanas tehniķis”

Nekustamo īpašu joma attīstās 100 jaunie nekustamo īpašumu brokeri, kuri tiks sertificēti drošai un efektīvai strādāšanai, un klientu apkalpošanai.

Ar aprīli, kas bija pirmais mācību uzsākšanas mēnesī atvērām 83 mācību grupas, maijā vēl 9 un jau līdz 1. sptembrim mācības būs pabeigušas 33 grupas.

Mēs esam patiesi pateicīgi par šo iespēju, palīdzēt cilvēkiem pilnveidoties, attīstīties un neierūsēt!

Kā saka, “MC Alfa – mācību centra” projektu vadītājā: “Iemācīties var tikai darot un darīt var tikai tad ja ir vēlēšanās.”

Tāpēc paldies visiem kuriem ir vēlēšanās!