Pavisam drīz noslēgsies ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” attālinātā apmācību kārta “MC Alfa  – mācību centrā”

Pieteikšanās mācībām norisinājās vasarā un tām pieteicās 911 interesenti programmās “Dārzkopība”,”Loģistikas darbinieks” un “Programmēšanas tehniķis”. Mācības šajā kārtā sākās augustā un norisinājās pilnībā attālināti. Vislielākā interese bija “Dārzkopības” programma, kurā mācības uzsāka394 dalībnieki jeb 43 procenti no kopējā pieteikušos skaita (tostarp 267 apmācāmie apguva”Dārzkopības pamatus”, 96 – “Dārzkopības augu kopšanu”, 31 – “Augu aizsardzību”).

Tieši 300 interesenti pieteicās “Programmēšanas tehniķa” programmai, tostarp vairāk nekā puse – moduļu kopai “Programmēšanas pamati”. “Loģistikas darbinieka” programmu izvēlējās 217 apmācāmie (72 – “Sabiedrības drošība”, 56 – “Datu analīzi loģistikā”, pārējie – citas moduļu kopas). Pārliecinoši lielākais interesentu skaits pieteicās no Rīgas (744), taču liela interese bija arī Ogres novada (40), Tukuma novada (38, tai skaitā Tukuma pilsēta – 21), Olaines novada (36, tai skaitā
Olaines – 12), Mārupes novada (33), Jelgavas un Ķekavas novadiem (pa 30).

Informējam, ka tie, kuri šajā projektā vienreiz jau ir piedalījušies, varēs pieteikties arī otro reizi kādā no nākamajām kārtām. Pieteikšanās 6. kārtas programmām Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Mācības pieaugušajiem”, kuru realizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), paredzēta šogad.


Tāpat kā citās kārtās, arī attālinātajā apmācību kārtā 90% mācību maksas sedza Eiropas Savienības fondi un valsts, bet apmācāmajiem bija jāsedz vien 10% līdzmaksājums, kuru varēja apmaksāt arī darba devējs. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas, savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju mācību laikā.

Eiropas Sociālā fonda projekts  «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide» (projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001)