ESF projekts «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide»

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001
Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta mērķa grupa:

Strādājošie iedzīvotāji*:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
 • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās.

*strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu”izpratnē.

Pieteikšanās:

 • 2018. gada 15. augustā ir izsludināta trešā pieteikšanās kārta, kurā mācībām var pieteikties līdz 2018. gada 17. septembrim (ieskaitot);
 • pieteikšanās notiek izvēlētajā izglītības iestādē kādā no šiem veidiem:
  • iesniedzot mācību pieteikumu klātienē;
  • nosūtot pieteikumu e-pastā, kura pielikumā ir ieskenēts vai nofotografēts rokrakstā parakstīts dokuments**;
  • nosūtot e-pastā mācību pieteikumu, kas parakstīts ar e-parakstu (edoc).

** pieteikuma oriģinālu lūdzam saglabāt, tas būs jāuzrāda, slēdzot mācību līgumu.

VIAA projekta 3. kārtas programmas

Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel

Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel, bez priekšzināšanām (0.līmenis) 80 ak.st.

Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas MS Excel izmantošanā aprēķinu veikšanai, datu apstrādē un analīzē.

Kurss paredzēts lietotājiem bez priekšzināšanām MS Excel vidē.

 1. Vispārīgas ziņas par darbu ar MS Excel.
 2. Tabulu veidošana un datu formatēšana
 3. Diagrammu veidošana, noformēšana
 4. Formulas
 5. Datu kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru
 6. Datu analīzes veikšana un statistika
 7. Informācijas pārnešana uz MS Word, atskaišu sagatavošanai
 8. Rakurstabulas, rakursdiagrammas

Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel, lietpratējiem (1. līmenis) 80 ak.st.

Kursa mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas MS Excel izmantošanā aprēķinu veikšanai, datu apstrādē un analīzē.

 1. Tabulu veidošana un datu formatēšana
  Formulas.
 2. Diagrammu veidošana, noformēšana
  Datu kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru
 3. Starprezultātu un rezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus
 4. Datu importēšana un eksportēšana
 5. Datu analīzes veikšana un statistika
 6. Rakurstabulas, rakursdiagrammas
 7. Makrosi
 8. Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem

Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel, lietpratējiem (2.līmenis) 80 ak.st.

Kursa mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas MS Excel izmantošanā aprēķinu veikšanai, datu apstrādē un analīzē.

Piedāvājam veikt diagnostikas testu, pēc kura rezultātiem Jums būs iespēja iesaistieties apmācībās pēc Jums vispiemērotākās programmas.

 1. Tabulu veidošana un datu formatēšana
 2. Formulas un funkcijas
 3. Diagrammu veidošanas papildrīki
 4. Datu kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru
 5. Starprezultātu un rezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus
 6. Datu importēšana un eksportēšana
 7. Datu analīzes veikšana un statistika
 8. Rakurstabulas, rakursdiagrammas
 9. Makrosi
 10. Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem

Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel, lietpratējiem (3.līmenis) 80 ak.st.

Kursa mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas MS Excel izmantošanā aprēķinu veikšanai, datu apstrādē un analīzē.

Piedāvājam veikt diagnostikas testu, pēc kura rezultātiem Jums būs iespēja iesaistieties apmācībās pēc Jums vispiemērotākās programmas.

 1. Formulas un funkcijas
 2. Datu importēšana un eksportēšana
 3. Datu analīzes veikšana un statistika
 4. Rakurstabulas, rakursdiagrammas
 5. Makrosi
 6. Datu analīzes un optimizācijas līdzekļi
 7. Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem
 8. Darbgrāmatu strukturēšana ar XML

IT joma

Digitālā mārketinga pamati 48 ak.st.

Programmas mērķis ir apgūt pamata  digitālā mārketinga tehnoloģiju izmantošanas prasmes.

Kurss paredzētas mazu un vidēju uzņēmumu vadītājiem, bez praktiskas pieredzes digitālajā mārketingā,  kuri digitālā mārketinga teoriju vēlas papildināt ar praktiskām zināšanām.

Digitālais mārketings 80 ak.st.

Programmas mērķis ir apgūt  digitālā mārketinga tehnoloģiju izmantošanas prasmes lietotāja līmenī.

Kurss paredzētas mazu un vidēju uzņēmumu vadītājiem bez praktiskas pieredzes digitālajā mārketingā,  kuri digitālā mārketinga teoriju vēlas papildināt ar praktiskām zināšanām.

Google AdWords kampaņu organizēšana 80 ak.st.

Izprast Google AdWords konta darbības principus
un apgūt saistošas digitālā mārketinga tendences. Analizēt, paplašināt un optimizēt savu AdWords kontu, lai maksimāli izmantotu Google AdWords reklāmas.

Google AdWords pamatkampaņu veidošana 48 ak.st.

Izprast Google AdWords konta darbības principus. Analizēt, paplašināt un optimizēt savu AdWords kontu, lai maksimāli izmantotu Google AdWords reklāmas.

Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība 64 ak.st.

Veidot izpratni par: drošības prasībām, riskiem un pasākumiem, lai nodrošinātu IT drošību uzņēmumā, fizisko personu datu aizsardzības prasību piemērošanu, datu aizsardzību uzņēmuma datorsistēmu nepārtrauktai darbībai.

Traktortehnikas vadītāju apmācība

D kategorijas traktora vadīšana (teoriju, prakse)

Empty section. Edit page to add content here.

E kategorijas traktora vadīšana (teoriju, prakse)

Empty section. Edit page to add content here.

F kategorijas traktora vadīšana (teoriju, prakse)

Empty section. Edit page to add content here.

G kategorijas traktora vadīšana (teoriju, prakse)

Empty section. Edit page to add content here.