fbpx
Programmas mērķis: Veidot izpratni par drošības prasībām, riskiem un pasākumiem, lai nodrošinātu IT drošību uzņēmumā, fizisko personu datu aizsardzības prasību piemērošanu, datu aizsardzību uzņēmuma datorsistēmu nepārtrauktai darbībai.

Izglītības programmas veids:Neformālās izglītības programma

Nozare:Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Programmas stundu skaits:64

Līdzmaksājuma apjoms (EUR):28.80

Mācību cena (EUR):288

Prasības iepriekšējai izglītībai:vēlamas IT priekšzināšanas

Priekšzināšanu līmenis:Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt padziļinātas zināšanas un/vai prasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam ir vajadzīgas priekšzināšanas)

Programmas apraksts:

  1. IT drošības specifika mūsdienās, pastāvošie draudi
  2. Pamata principi kiberdrošībā, likumdošana, labā prakse
  3. Vispārīgā datu aizsardzības regula
  4. Informācijas klasifikācija un risku pārvaldība
  5. Datu integritāte un rezerves kopiju veidošana
  6. Kriptogrāfijas pielietojums informācijas aizsardzībā
  7. Informācijas drošība internetā un lokālajā datortīklā
  8. Incidentu atklāšana un pārvaldība
  9. Nepārtrauktas darbības plānošana un nodrošināšana

Izglītības dokuments: Apliecība

#ESfondi #PieaugušoMācības #MCAlfa