Pirmā palīdzība

25.00

PIRMĀ PALĪDZĪBA (15 h)
Programmas apraksts
Mērķis
Sniegt zināšanas par Pirmās palīdzības sniegšanas pamatiem, glābšanas ķēdi un praktiskās iemaņas tās realizēšanā.
Auditorija
Transportlīdzekļu vadītāji
Apsardzes darbinieki, mednieki (ieroču nēsātāji)
Izglītības un dažādu firmu darbinieki, vecāki, jebkura persona, kas vecāka par 12 gadiem
Programmas apjoms
15 akadēmiskās stundas – 7h teorētiskās nodarbības un 8h praktiskā apmācība
Ilgums
2 dienas

Qty:

Teorētiskā, praktiskās daļa (individuāli katram ar manekenu)

Rīcība negadījuma vietā;
ABC shēma, ABC praktiskais demonstrējums;
Šoks;
Dzīvībai bīstama asiņošana;
Termiskie bojājumi – pārkaršana, apdegumi, atdzišana, apsaldējumi;
Elektrotraumas;
Slīkšana;
Traumas;
Amputācijas;
Dzīvnieku radīti bojājumi;
Svešķermeņi;
Cietušā transportēšana;
Daudz cietušo vienlaikus;
Slimības;
Pirmās palīdzības aptieciņas saturs;
Glābēja drošība.