PEDAGOGU PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE

Emocionālais intelekts un pedagoģiskā darbība

25.00

Programmas ietvaros klausītajiem tiks sniegta informāciju par emocionālā intelekta jēdzienu, tā izpausmes formām, iespējām un paņēmieniem kā pilnveidot gan pedagoga, gan attīstīt izglītojamā emocionālo intelektu.

Qty:
Kategorija:

Pedagogu mērķgrupas:

Pirmskolas, vispārējās, profesionālās un interešu izglītības pedagogi, klases audzinātāji, psihologi u.c. skolu un pirmsskolu darbinieki.

Programmas saturs:

  • Emocijas – to veidi un klasifikācijas.
  • Emocionālais intelekts – tā izpausmes formas.
  • Pieaugušā emocionālais intelekts – tā pilnveidošanas iespējas.
  • Emocionālā intelekta veidošanās dažādos bērna un jaunieša dzīves vecumposmos – paņēmieni tā attīstības veicināšanai.

Programmas apjoms:

8 stundas.

Programmas vadītājs:

Mg.sc.soc., Bac.psych. Ieva Pakse lektore, mediatore un krīžu konsultane   ar 19 gadu praktisko pieredzi apmacībās un grupu vadīšanā.