Elektrodrošība (A, Bz)

Kategorijas: ,

A elektrodrošības grupa – iepriekšējas zināšanas nav nepieciešamas

Bz elektrodrošības grupa – darba stāžs ar A eletrodrošības grupu (vismaz viens mēnesis) vai otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās