PEDAGOGU PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE

Bērnu tiesību aizsardzības sistēma un normatīvie akti

25.00

Programmas ietvaros klausītājiem tiek sniegta informācija par bērnu tiesību aizsardzības pamatnostādnēm, to izpausmēm un realizāciju mācību iestādes ikdienā.

Qty:
Kategorija:

Pedagogu mērķgrupas:

Pirmsskolas, vispārējās, profesionālās un interešu izglītības pedagogi, klašu audzinātāji, psihologi un citi skolu un pirmsskolu darbinieki.

Programmas saturs:

  • Bērnu tiesību izveidošana, aizsardzība. Bērnu tiesību aizsardzības likums.
  • Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzības likums.
  • Valsts un pašvaldību institūciju kompetence bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
  • Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
  • Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes.
  • Saskarsmes veidošanas pamatprincipi atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām.

Programmas apjoms:

8 stundas.

Programmas vadītājs:

Mg.sc.soc., Bac.psych. Ieva Pakse lektore, mediatore un krīžu konsultane   ar 19 gadu praktisko pieredzi apmacībās un grupu vadīšanā.