PEDAGOGU PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE

Bērnu tiesību aizsardzības pamatprincipu īstenošana.

25.00

Programmas ietvaros klausītajiem tiks sniegta informācija par bērnu tiesību pamatprincipiem, vardarbības pret bērnu veidiem un formām, izplatītākajiem riska faktoriem un to identificēšanas un mazināšanas iespējām izglītības iestādē.

Qty:
Kategorijas:

Pedagogu mērķgrupas:

Pirmskolas, vispārējās, profesionālās un interešu izglītības pedagogi, klases audzinātāji, psihologi u.c. skolu un pirmsskolu darbinieki.

Programmas saturs:

  • Bērnu tiesību aizsardzības pamatprincipi, normatīvie dokumenti bērnu tiesību aizsardzībā.
  • Vardarbība, tās veidi, izpausmes, atpazīšanas iespējas.
  • Dažādu vardarbības veidu potenciālās sekas, to veidi un izpausmes.
  • Vardarbības prevences pasākumi izglītības iestādēs.
  • Dažāda veida sadarbības formas un iespējas vardarbības radīto seku mazināšanai.

Programmas apjoms:

8 stundas.

Programmas vadītājs:

Mg.sc.soc., Bac.psych. Ieva Pakse lektore, mediatore un krīžu konsultane   ar 19 gadu praktisko pieredzi apmacībās un grupu vadīšanā.